10 de mayo de 2021 | Actualizado 6:02

Cimalsa se suma a la Cimera Catalana d’Acció Climàtica

L’empresa pública busca reduir l’impacte climàtic de la seva activitat i incorporar principis de l’economia circular, entre d’altres
Cimalsa

L’empresa pública Cimalsa s’ha adherit a la Cimera Catalana d’Acció Climàtica. Amb aquesta finalitat, ha adoptat una sèrie de compromisos per desenvolupar una activitat més sostenible i per implantar mesures correctores dels efectes derivats de l’emergència climàtica. En concret, Cimalsa ha decidit treballar en tres àmbits fonamentals: identificar i reduir l’impacte climàtic de la seva activitat, especialment en el desenvolupament de nous projectes urbanístics; participar i divulgar entre col·laboradors, proveïdors i clients els principis d’una nova política de compromís climàtic; i incorporar progressivament principis de l’economia circular.

Amb aquest objectiu, l’empresa pública busca implicar a diversos actors econòmics i socials com el de la construcció, infraestructura, ports, aeroports o l’automoció, entre d’altres. “Catalunya emet 45 milions de tones de CO2, fet que equival, aproximadament, a l’1% de totes les emissions generades per Europa”, ha recordat. Per això, s’ha proposat actuar com a motor de la innovació tecnològica per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) reduint els terminis previstos.

Catalunya emet 45 milions de tones de CO2, fet que equival a l’1% de les emissions generades per Europa

Per una banda, promourà la formació entre els clients sobre les opcions de construir edificis i instal·lacions amb un menor comportament climàtic i ambiental. Així mateix, participarà en projectes per reduir l’impacte climàtic dels edificis, emprant metodologies de disseny que permetin comparar climàticament les diferents solucions plantejades per a una construcció. A més, ha anunciat que s’adherirà al programa Advancing Net Zero del World Green Building Zero per a edificis d’emissió zero.

EIXOS ESTRATÈGICS DE DESENVOLUPAMENT DE L’EMPRESA DES DEL PUNT DE VISTA AMBIENTAL

Sostenibilitat i eficiència energètica

Implantació d’un model energètic basat en fots renovables i autoconsum, així com la millora de l’eficiència energètica de les empreses

Qualitat de l’aire

Millora de la qualitat de l’aire en els centres logístics

Mobilitat

Reducció de la mobilitat generada per l’activitat logística

Estalvi i recuperació d’aigües

Reutilització de les aigües pluvials i reducció del consum d’aigua potable

Aigües netes

Reducció de l’abocament d’aigües de pluja contaminades

Residu zero

Increment de la recollida selectiva de residus en els centres logístics

Biodiversitat

Increment de la biodiversitat en els centres logístics

Implicació de les parts interessades

Implicació dels proveïdors, etc.

En aquest sentit, l’Agenda d’Acció Climàtica de Cimalsa 2002-2025 estableix nous criteris de desenvolupament de les empreses des d’un punt de vista ambiental i inclou vuit eixos estratègics. D’aquestes fites, l’empresa ha concretat accions com la creació de la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics; o la renovació parcial de la contractació elèctrica, fent-la exclusivament amb proveïdors d’energia 100% verd i certificada i, en el cas de CIM El Camp, amb l’autoconsum de l’electricitat que genera.