25 de enero de 2021 | Actualizado 16:45
BRANDED CONTENT

El Port de Barcelona ratifica la seva revolució tecnològica verda

El Port de Barcelona ratifica la seva revolució tecnològica verda

El port de Barcelona aposta per la innovació i treballa per consolidar-se com a un smart port de referència en el context mediterrani i mundial. Més enllà de promoure la seva competitivitat i reforçar el seu paper com a motor de treball i oportunitats en la seva àrea d’influència, el complex portuari barcelonès també s’ha marcat l’objectiu d’assolir la neutralitat d’emissions per a l’any 2050, , així com reduir el 50% de les seves emissions de CO2 el 2030 en relació amb les del 2017. No obstant això, aquestes metes no estan exemptes de reptes, entre els que destaca el seu afany per liderar la revolució tecnològica i ecològica.

“La crisi generada per la Covid-19 ens ha fet avançar en tres mesos el que, d’altra forma, hauríem trigat molt de temps”, ha reconegut el Port de Barcelona. “Això que ara hem aconseguit es mantindrà, perquè les empreses han vist els avantatges de la digitalització i no tornaran a la situació prèvia”. Per aquest motiu, en l’entorn logístic, les que apostin per utilitzar la innovació com a palanca per millorar la flexibilitat dels seus serveis, per fer més eficients les operacions i per resoldre amb agilitat les peticions dels clients, comptaran, segons l’entitat portuària, amb més i millors oportunitats per competir.


Com a referent en el desenvolupament d’un model de port intel·ligent, el Port de Barcelona utilitza l’automatització i tecnologies innovadores com la intel·ligència artificial (IA), digitalització, big data, Internet de les Coses (IoT) i blockchain per millorar el seu rendiment. En aquest sentit, basa el seu èxit en la col·laboració, fet pel qual facilitar les activitats comercials i logístiques de forma sostenible és un dels seus objectius prioritaris. Un exemple és la seva participació al Smart City Expo World Congress, on des de l’any passat organitza el ‘Smart Ports: Piers of the Future’ juntament amb els ports més avançats del món en aquest àmbit. A més d’Anvers, Hamburg, Los Angeles, Montreal i Rotterdam, l’edició d’aquest 2020 també ha comptat amb el port de Busan, el sisè del món en moviment de contenidors. No obstant això, en aquesta ocasió es va celebrar en format online, del 17 al 18 de novembre, degut a la Covid-19, sota el lema ‘Thinking Ahead, Globally’.

“La nostra aposta per incentivar la innovació inclou la plataforma OpenPort, que, sota el concepte d’innovació oberta, vol desenvolupar sistemes de cooperació entre startups i la comunitat portuària per buscar solucions innovadores”, ha assenyalat el Port. Dins d’aquesta iniciativa, s’emmarca projectes com el PortInnova, Smart Catalonia Challenge o el Pier01.


L’estratègia del Port de Barcelona també passa pel seu compromís amb els objectius fixats per la Unió Europea (UE) i per l’Organització Marítima Internacional (IMO) per a la reducció d’emissions, així com amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. Un dels principals projectes en aquet àmbit és el Power-to-Ship, el projecte d’electrificació de molls del port. Així mateix, també lidera un grup sobre electrificació en el marc del World Ports Climate Action Program (WPCAP). Per altra banda, destaca la seva aposta per la mobilitat elèctrica i la promoció del gas natural liquat (GNL) com a combustible alternatiu per a vaixells, camions i maquinària de terminal.

Així mateix, un exemple dels resultats aconseguits en els darrers cinc anys és la reducció del 20% de les emissions de CO2, fet que ha convertit Barcelona en el primer port del món en aconseguir l’estrella de la iniciativa Lean & Green de l’Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc). En concret, la consultora Ernst & Young ha certificat que el Port de Barcelona ha assolit l’objectiu de reducció de les emissions en el període, emprant com a indicador la petjada de carboni de la infraestructura i la consecució del pla d’acció establert amb l’Aecoc.


Una de les claus en el curt i mig termini del Port de Barcelona és la generació de llocs de treball. “Podem crear-los si hi ha sintonia amb la resta d’administracions”, ha destacat. Un exemple és el Pla Estratègic 2025 del Port Vell, que és el resultat d’un reflexió profunda, en la que han participat institucions públiques i privades, organitzacions, associacions, centres educatius i culturals i empreses. Amb una inversió aproximada de 55 milions d’euros, un dels objectius del Pla és impulsar la dinamització econòmica d’aquest zona del Port de Barcelona.

En el cas del Port de Barcelona, el seu afany per desenvolupar-se com a un smart port possibilita una resposta urgent i coordinada per generar noves oportunitats. Una aposta que ve de lluny, gràcies a la suma de l’esforç de milers de professionals i d’eines que permetin donar compliment a les necessitats de la cadena logística, com és el cas del seu Port Community System (Portic). “Durant la pandèmia, ha demostrat ser un instrument essencial que ha permès a molts treballadors de la comunitat portuària treballar des de casa seva amb la mateix efectivitat”, ha assenyalat el Port. “Per això, i per garantir la seva futura evolució, estem preparant una gran inversió en la plataforma per dotar-la de més efectivitat, flexibilitat i fiabilitat”. A això se li suma el desenvolupament d’un gran número d’aplicacions per a la comunitat logística-portuària, com Temps d’Accés, Portlinks, CTA o Smart Maritime Traffic Management.

Estem preparant una gran inversió en el nostre Port Community System per dotar-lo de més efectivitat, flexibilitat i fiabilitat

Per altra banda, el Port de Barcelona desenvolupa un important Pla de Telecomunicacions per tenir desplegada la nova xarxa 5G d’alta capacitat el 2023. Amb una inversió de 10 milions d’euros, permetrà una creixent automatització de les eines de gestió. A més, també aposta per l’ús de la visió artificial, que ja utilitza en la predicció del temps d’espera en les terminals o per reconèixer els contenidors que es mouen per ferrocarril. A la vegada, en relació amb la seguretat, treballa en plans de contingència i resiliència juntament a les empreses de la comunitat portuària.

Compartir la informació, alertes ràpides d’incidents i bones pràctiques de ciberseguretat són clau a l’hora de minimitzar impactes en la cadena de subministrament. “Com a ambició per als propers anys, volem establir un espai de connexió coordinat per donar una resposta unificada a les amenaces que es presenten”, ha avançat el Port de Barcelona.

EN QUÈ TREBALLA EL PORT
PER LIDERAR LA REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA?

RUMB CAP A UN PORT VERD

Pel que fa a la sostenibilitat, el Port està portant a terme una transformació cap a un nou model energètic basat en una economia neta i circular, en la qual es redueixin els residus i les externalitats dels processos de producció. Per això, treballa per potenciar l’eficiència i l’estalvi energètic dels seus edificis. “Entre les accions més recents en aquest àmbit, es troba la millora de la gestió energètica de l’edifici World Trade Center, amb la instal·lació de lluminària LED i sensorització de l’encesa i apagada. Així mateix, el Port de Barcelona també lidera millores en la xarxa d’enllumenat públic amb la incorporació de llums LED i una millor gestió dels horaris amb diferents intensitats d’encesa. En l’actualitat, el port comercial ja disposa d’entre el 30% i el 40% de l’enllumenat dotat amb lluminària LED.

El port comercial ja disposa d’entre el 30% i el 40% de l’enllumenat dotat amb lluminària LED

Pel que fa a les concessions d’espais portuaris, així com en el cas dels vaixells que atraquen en el port, Barcelona ofereix bonificacions als que presentin un millor comportament ambiental. Es promocionen aquells combustibles més nets per a la mobilitat de les mercaderies per vaixell, camió i maquinària de la terminal. Per exemple, el gas natural es promou des del 2014 i, actualment, el Port de Barcelona és un dels pocs a Europa en fer el subministrament de GNL de forma regular a tres ferris i dos creuers. En aquest sentit, el Port de Barcelona es va adherir al programa World Ports Climate Action (WPCAP) el 2018.

Per altra banda, l’ens portuari català també aposta per la generació fotovoltaica en cobertes i superfícies de la zona portuària que possibilitaran 92 MW de potència pic amb una producció d’uns 120 GWh anuals. En aquest sentit, la inversió total de la iniciativa privada en la instal·lació de cobertes en tot el recinte portuari seria de l’ordre de 50 milions d’euros. Des del 2017, la totalitat de l’electricitat que consumeix el Port de Barcelona i les seves empreses associades (Port Vell, WTC i Cilsa) disposa d’un certificat de garantia renovable i, a dia d’avui, representa el 10% del consum total que es produeix en el recinte portuari. Entre les actuacions a destacar, al seu torn, se situa la instal·lació de renovables al Moll de Pescadors i a l’edifici PIF.

A més, el Port també fomenta el consum compartit a partir de comunitats energètiques que puguin generar i consumir sense dependre de la xarxa de distribució. En relació amb això, s’ha proposat crear una xarxa elèctrica intel·ligent, amb la creació d’una smart grid per integrar diverses fonts i escollir en cada moment la més convenient. D’aquesta forma, la iniciativa se suma al seu compromís d’electrificar els molls on escalen els vaixells.

El Port de Barcelona també ha expressat la seva voluntat de fomentar el vehicle elèctric per a flotes del port, vehicles de treballadors i aquells dedicats al transport de mercaderies. De les aproximadament 100 unitats de la seva flota, 40 ja són elèctriques. Per afavorir l’ús dels vehicles elèctrics, l’enclavament portuari té previst estendre la xarxa de punts de recàrrega.

EMISSIONS DE CO2 ANUALS EMESES AL
RECINTE PORTUARI DE BARCELONA

Cal destacar que el Port de Barcelona està adherit des del 2012 als Acords Voluntaris de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) promoguts per l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC). Així mateix, en relació als nous combustibles, fa dos anys que treballa juntament a altres ports del món en iniciatives relacionades amb la descarbonització i que inclou l’estudi de l’hidrogen i portadors d’hidrogen com l’amoni, el metanol o el biogàs. En matèria d’innovació, i de la mà de l’Institut d’Investigació en Energies de Catalunya, ha començat a estudiar el paper de l’hidrogen i altres combustibles nets derivats per al transport terrestre i marítim de mercaderies.

Centro de preferencias de privacidad

Anuncios

Estadísticas

Google Analytics