13 de junio de 2021 | Actualizado 7:16

PwC s’emporta el contracte del port de Barcelona per a identificar actius logístics

L'Autoritat Portuària de Barcelona projecta incrementar espais logístics en la seva àrea d'influència per a aportar valor afegit a l'economia
ZAL Port de Barcelona

La consultora PwC s’ha adjudicat el contracte licitat per l’Autoritat Portuària de Barcelona per a dur a terme “l’assessorament estratègic del procés d’identificació i caracterització de potencials actius logístics a la seva àrea d’influència”. El concurs restringit ha comptat amb la participació de quatre ofertes, de les quals ha resultat triada la proposta de PwC.

Es tracta de la primera anàlisi d’aquest tipus que l’autoritat portuària durà a terme per a reforçar la disponibilitat d’espai logístic. La consultora haurà de quantificar en un termini de dos mesos el potencial impacte econòmic del desequilibri entre l’estoc logístic actual amb la demanda esperada i identificar els potencials actius logístics a l’àrea d’influència del port i la seva caracterització. L’acord preveu, així mateix, l’anàlisi de les alternatives dels actius logístics que siguin aptes es destinin a potenciar el tràfic marítim. 

L’anàlisi de PwC identificarà i caracteritzarà espais logístics lligats a potenciar el tràfic portuari

En els últims anys, s’ha multiplicat l’interès per emplaçaments pròxims al recinte portuari en un mercat caracteritzat per la falta de sòl. A més de l’anàlisi encomanada a PwC, l’autoritat portuària ha pres la iniciativa per a oferir sòl amb l’objectiu d’afavorir processos de valor afegit. De fet, ja ha incorporat 100.000 metres quadrats en un dels enclavaments industrials encara existents dins del perímetre de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL).

Existeixen, actualment, més indústries com la de Total Petrochemical a la ZAL Prat que, malgrat trobar-se dins de la zona de servei del port de Barcelona, estan excloses de la mateixa i podrien ser susceptibles d’incorporar-se. També lligat al segment inmologístic, l’autoritat portuària de Barcelona va tancar fa uns mesos un acord amb el port coreà de Busan per a explotar de manera conjunta amb una plataforma logística a la ZAL, l’emplaçament i la dimensió de la qual resta pendent de definir-se.