26 de enero de 2021 | Actualizado 7:32
Obres en el futur centre de DSV a Molins de Rei | M.V.

DSV operarà al febrer la zona cross-docking del seu nou centre logístic a Barcelona

Goodman, que s’encarrega de la construcció de la nau, preveu la posada en marxa de la zona multinivell el 30 de setembre del 2021

L’espai destinat a cross-docking del nou centre logístic multinivell de DSV a Barcelona estarà operatiu entre el 31 de gener i l’1 de febrer del 2021. El projecte desenvolupat pel promotor immologístic Goodman es troba actualment en el seu equador i aspira a reconvertir la zona de Molins de Rei (Barcelona) on s’ubica. “És un projecte molt vanguardista que ens permetrà recuperar una zona industrial degradada i desarticulada”, ha valorat el director de Goodman a Espanya, Ignacio García Cuenca. Entre d’altres, la promotora ha derruït fins ara 10.000 metres quadrats d’edificis obsolets, equivalent a un camp de futbol, i ha retirat 13,5 tones d’amiant. Es preveu la posada en marxa de la segona part del centre, la zona multinivell, el 30 de setembre del 2021.

En concret, l’espai cross-docking disposarà de 13.148 metres quadrats i es destinarà a l’intercanvi de mercaderies, a més de 857 metres quadrats d’oficines dividits en dues plantes. La seva coberta estarà equipada en la seva totalitat per panells fotovoltaics i comptarà amb 110 molls de càrrega, així com un per a la descàrrega lateral. Pel que fa a això, la zona de maniobres podrà acollir megacamions de fins a 50 metres. En la zona multinivell connectada, predominarà l’emmagatzment i disposarà de 32.000 metres quadrats i 47 molls en una parcel·la les dimensions totals de la qual sumen 73.000 metres quadrats.

“És un projecte vanguardista que ens permetrà recuperar una zona industrial degradada”
Ignacio García Cuenca Director de Goodman a Espanya

Goodman ha destacat el baix impacte visual de la infraestructura, situat al peu del parc natural de Collserola, ja que estarà envoltada de talussos verds. Això permetrà, per exemple, que hi hagi una percepció limitada dels camions que allà hi operen. Així mateix, es preveu la restauració del talús cercà a la riera que s’ubica en les seves immediacions, que permetrà la recuperació agrària de la superfície. Per altra banda, es preveu el transplantament de 100 oliveres a la zona i la plantació d’uns 800 arbres. En quest sentit, es recuperaran, en col·laboració amb l’Ajuntament de Molins de Rei, els caps que el rodegen i es construirà un camí de vianants per a l’entrada al parc natural.

El futur centre de DSV és una nau multinivell preparada pera allotjar fins a quatre clients que, de moment, ocuparà l’operador logístic danès en exclusiva. Així mateix, disposarà de la certificació BREEAM Excellent i, tant les instal·lacions de cross-docking com les de logística, estaran comunicades físicament al mateix nivell per la platja de maniobres. Aquest desenvolupament és el primer a dos nivells fet per Goodman a Espanya.