8 de mayo de 2021 | Actualizado 8:59

Adif adjudica a WSP Spain-Apia la redacció dels accessos del port de Barcelona

L’empresa disposarà d’un pressupost de 1,7 milions d’euros i un termini d’execució de 18 mesos per a la redacció d’aquest projecte
Freepik

El gestor d’infraestructures ferroviàries Adif ha adjudicat la redacció del projecte bàsic dels nous accessos en el port de Barcelona. En concret, s’inclouen els accessos Sud, tant ferroviaris com viaris, en el marc del protocol signat el passat set d’octubre pel ministerio de Transporte, Adif, Puertos del Estado, la Generalitat de Catalunya, l’autoritat portuària de Barcelona i FGC. Amb un pressupost de 1,7 milions d’euros i un termini d’execució estimat de 18 mesos, l’empresa WSP Spain-Apia estarà a càrrec del projecte.

Es recuperarà la solució tècnica que es va establir en l’estudi informatiu del 2007, en la qual es planteja un traçat amb un tronc d’accés comú a tres nivells. “Servirà com a base per al desenvolupament dels estudis, projectes i obres que facin realitat aquestes necessàries actuacions”, han afegit des d’Adif. La primera actuació consisteix en el desenvolupament d’un accés ferroviària exclusiu per al port amb un tram de via doble en ample ibèric i estàndard. Aquest anirà des d’una bifurcació de l’actual xarxa ferroviària d’interès general, al Sud del nus de Bellvitge, fins al punt d’inici de la platja de vies de recepció i expedició de Nou Llobregat.

Es recuperarà la solució tècnica del 2007, en la qual es planteja un traçat amb un tronc d’accés comú a tres nivells

Cal remarcar que aquesta última infraestructura ha estat desenvolupada al marge del protocol pel port de Barcelona. No obstant això, també s’afegiran les instal·lacions dels subsistemes de control de comandament, senyalització i energia, inclosa la subestació de tracció, en les infraestructures ferroviàries a desenvolupar per l’autoritat portuària en la seva actual zona de servei, Nou Llobregat i la ZAL. Així mateix, l’accés inclou les instal·lacions d’electrificació, control-comandament i senyalització del tram.

Per altra banda, la segona actuació es localitza en el ramal de connexió del nou accés ferroviari amb Can Tunis Oest, també en ample mixt i amb l’adaptació de vies de la terminal a l’ample estàndard, a més d’incloure les corresponents instal·lacions d’electrificació, control-comandament i senyalització. En concret, des d’Adif han puntualitzat que l’adaptació de les vies de Can Tunis “suposarà l possibilitat de circulacions també en ample estàndard entre els actuals accessos Sud i Nord a través d’ella”. En aquest sentit, es planteja la connexió amb la terminal de Can Tunis amb la seva remodelació.

S’escomet la planificació de les terminals intermodals de l’àrea metropolitana de Barcelona des d’una òptica conjunta

“S’escomet la planificació de les terminals intermodals de l’àrea metropolitana de Barcelona, des d’una òptica conjunta, com a pol logístic més avançat del Sud d’Europa”, ha recalcat el gestor d’infraestructures ferroviàries. Finalment, en la tercera actuació s’inclou l’accés per carretera des del cinturó del litoral B-10, a uns 800 metres de l’enllaç de Cornellà, fins al nus distribuïdor de l’enllaç d’entrada al port, conegut com a nus Nord. “La incorporació d’aquestes instal·lacions obeeix al fet de què, per la seva pròpia natura, han de dissenyar-se conjuntament amb els trams ferroviaris inclosos en les actuacions d’aquest protocol”, ha explicat.

A més, pel que fa a l’accés viari, s’analitzarà la seva compatibilitat amb un enllaç en la zona intermitja de l’antic tram final del riu Llobregat, destinat a atendre el tràfic de vehicles passants amb origen o destí en el complex logístic-portuari. Actualment, l’accés es fa per la Ronda Litoral, que presta un nivell de servei limitat i n significatiu tràfic de vehicles pesats, segons Adif. “Es tracta d’una obra molt complexa i d’elevada inversió, per la necessitat d’una gran longitud de viaductes i cimentacions en terrenys tous de l’antic llit del Llobregat, desviat per l’ampliació del port”.