28 de enero de 2021 | Actualizado 6:05

El port de Barcelona dona els passos previs per a l’aprovació definitiva del seu pla estratègic

El document fixa les línies mestres de l’autoritat portuària per garantir la sostenibilitat econòmica, ambiental i social del recinte
Autoritat Portuària de Barcelona

El consell d’administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona ha aprovat de forma inicial el IV Pla Estratègic 2021-2025. “Està previst que aquest document rebi l’aprovació definitiva per part del consell d’administració en la seva pròxima reunió del mes de gener del 2021 i que es presenti públicament en un acte el proper 13 de gener”, han explicat des de la institució portuària.

El nou pla estratègic del port de Barcelona fins al 2025 contempla dos horitzons temporals diferenciats. El primer és a curt termini, amb un conjunt d’objectius i projectes per al període més pròxim 2021-2025. El segon és una visió a llarg termini, fins al 2040, que “dibuixa els escenaris de futur més plausibles i assenyala les línies d’actuació necessàries per orientar l’actuació de la comunitat logística-portuària i garantir el seu posicionament competitiu en els escenaris més desitjats”, segons l’autoritat portuària.

L’aprovació definitiva del pla estratègic es portarà a terme el gener del proper any

Segons ha avançat el port de Barcelona, aquest nou IV Pla Estratègic 2021-2025 fa especial èmfasi en “la sostenibilitat i en la generació de prosperitat en la nostra comunitat”. Paral·lelament, estableix les bases per potenciar el recinte com a “un smart logistics hub caracteritzat per la seva sostenibilitat, multimodalitat, agilitat, resiliència i transparència”.

El document preveu un creixement del valor del comerç exterior que passa pel port de Barcelona, que se situarà al voltant dels 70.000 milions d’euros el 2025. Pel que fa a la sostenibilitat mediambiental, l’objectiu és disposar de la meitat dels molls de contenidors i Ro-Ro electrificats i disposar d’una xarxa provisional i connexions electrificades consolidades o amb projectes d’electrificació en marxa en un termini de cinc anys. En l’àmbit de la sostenibilitat social, l’objectiu plantejat en el pla estratègic és el “d’incrementar la força laboral, fins arribar a les 40.000 persones treballant diària o regularment en el port, i augmentar la qualitat del treball”.