21 de junio de 2024 | Actualizado 13:33

Incasòl llogarà sòl propi per al desenvolupament de parcs fotovoltaics

La Generalitat de Catalunya destaca els diversos projectes que lidera per aprofitar el sòl de la seva propietat i infraestructures existents
Pexels

L’Institut Català del Sòl (Incasòl) llogarà sòl propi no urbanitzable per al desenvolupament de parcs fotovoltaics vinculats a polígons industrials. Es tracta d’una de les actuacions que la conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha destacat entre els diversos projectes que les entitats públiques lideren per aprofitar el sòl de la seva propietat i les infraestructures existents, i que inclou noves construccions per generar energia renovable. En el cas d’Incasòl, comercialitzarà els terrenys mitjançant concursos i ja prepara una primera licitació de lloguer, en una finca de 179 hectàrees a l’Alt Camp.

El concurs d’Alt Camp es licitarà en breu i s’ubicarà en el terme municipal del Pla de Santa Maria. En relació a això, des de la Generalitat han destacat que en els concursos que es convoquen “es valorarà especialment la integració paisatgística del parc fotovoltaic en el territori”, amb criteris com el respecte a la matriu biofísica del territori, l’adaptació al terreny on s’ubiquen, la preservació del patrimoni existent, la consideració de zones inundables o la minimització dels moviments de terres, de forma que les plaques se situïn prioritàriament sense cimentació contínua i sobre terreny natural.

Incasòl ja prepara una primera licitació de lloguer, en una finca de 179 hectàrees a l’Alt Camp

A la vegada, per a les ofertes que es presenten al concurs, s’establirà una duració del lloguer de 35 anys, amb un període de carència de 13 mesos i una fiança de 2.000 euros. Hi haurà la possibilitat de prorrogar el contracte d’arrendament amb renovació i repotenciació de la instal·lació, o amb mesures addicionals d’integració en el territori, entre d’altres. L’entitat busca “impulsar l’activitat econòmica facilitant la creació de sinergies i fins i tot una gestió energètica integrada amb les empreses que  s’implantin en aquests sectors”, segons ha destacat Territori i Sostenibilitat.


L’empresa pública de la Generalitat de Catalunya Ports de la Generalitat ha instal·lat un total de 800 plaques fotovoltaiques en les cobertes de cinc llotges de peix, concretament en els ports de Roses, Palamós, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú i Sant Carles de la Ràpita, així com en les oficines de la zona portuària sud de la Ràpita. Les actuacions, que s’han estat desenvolupant al llarg dels darrers mesos, han sumat una inversió propera als 368.000 euros.

Per la seva banda, l’empresa pública Cimalsa també ha posat en marxa i té en desenvolupament 14 projectes per aconseguir l’autosuficiència energètica en les seves instal·lacions, tant en les pròpies com en els polígons que gestiona. Actualment, hi ha projectes en funcionament al CIM La Selva, CIM El Camp, IFV Alguaire i Logis Bages. Pel que fa als projectes en desenvolupament, alguns exemples són l’edifici de serveis al CIM La Selva, l’edifici de control d’aparcament de camions a Castellar del Vallès, l’hort solar a Montblanc o marquesines fotovoltaiques al CIM Vallès.


FGC ja ha instal·lat 162 plaques en el seu edifici corporatiu a Barcelona i en el Centre Operatiu de Rubí, en una aposta per la sostenibilitat que també va passar el 2019 per la reducció del 72% de les seves emissions de gasos amb efecte hivernacle per la compra d’energia verda d’origen renovable i certificat. Així mateix, preveu instal·lar més de 300 plaques addicionals en les estacions de Sant Andreu de la Barca, Sant Boi i Rubí.

Per altra banda, FGC també vol instal·lar aquestes plaques en el futur Centre Operatiu de Martorell, actualment en obres, de forma que la seva execució començaria el 2021, un cop acabi el nou edifici d’accés. A més, també redacta el projecte per col·locar plaques solars en l’estació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Paral·lelament, treballa en la reducció del consum elèctric amb la substitució de la il·luminació per LED, de forma que el 2020 ja ha canviat més de 2.400 punts de la xarxa, amb l’objectiu d’arribar al 100% el 2021.


Així mateix, el departament de Territori i Ssotenibilitat treballa en la instal·lació de plaques fotovoltaiques en les quatre estacions de la línia L10 Sud i en la coberta dels tallers de TMB a la Zona Franca de Barcelona. En concret, en el primer cas es tracta de quatre estacions que connecten la zona franca amb el port comercial, l’Europarc, la ZAL i Riu Vell, entre d’altres. “Suposa una aposta decidida per la qualitat de l’aire, ja que representa un estalvi en emissions de CO2 de més de 1.200 tones a l’any, equivalent a les emissions del recorregut diari mitjà de 275.000 vehicles”, ha destacat.

L’objectiu és, per tant, la generació d’energia de proximitat, en “un dels projectes d’aquestes característiques més ambiciosos a Barcelona, amb una inversió de prop de tres milions d’euros”. Actualment es troben en execució les obres per a la instal·lació dels panells a la coberta d’aquestes quatre estacions del viaducte, amb un pressupost de 420.000 euros. Les plaques a la coberta de la primera estació de la zona franca s’han instal·lat, i les tres restants es troben en curs, amb previsió de que finalitzin a la primavera i entrin en funcionament quan s’iniciï el servei en les noves estacions. En cadascuna d’elles, la superfície coberta disponible és d’uns 500 metres quadrats, en els quals es poden instal·lar més de 100 plaques.

Actualment es troba en redacció el projecte constructiu per a la instal·lació de les plaques a la coberta dels tallers de TMB, en un edifici amb 600 metres de llargada i 32 d’amplada, on s’instal·laran 4.859 plaques solars. Això permetrà la reducció de 700 tones de CO2, l’equivalent a les emissions del recorregut diari mitjà de 151.500 vehicles. L’energia es destinarà als tallers i es connectarà a la xarxa de distribució interna de la L9 i la L10, en uns panells que es posaran en marxa el 2022 amb un pressupost previst de 2,5 milions d’euros.


Finalment, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) també ha iniciat la instal·lació de dos parcs fotovoltaics en les dues depuradores de Sabadell i desplega en l’actualitat un pla d’eficiència energètica, potenciant l’energia fotovoltaica, la producció de biogàs i diverses mesures per fer més eficient les depuradores amb el 78% de l’energia que consumeixen amb fonts renovables, amb una inversió global de 159 milions d’euros.