20 de enero de 2021 | Actualizado 20:05

El Fòrum Telemàtic identifica millores en la digitalització del port de Barcelona

L'organisme ha detectat bones pràctiques susceptibles de convertir-se en maneres d'operar habitual i també diverses àrees de millora
Autoritat Portuària de Barcelona

El treball del Fòrum Telemàtic del port de Barcelona durant els últims mesos de pandèmia ha cristal·litzat amb la identificació de les bones pràctiques implementades per a garantir el correcte funcionament de la cadena logística, analitzar la seva viabilitat futura i millorar els processos que presenten manques per a continuar incrementant la digitalització i la resiliència. En aquest sentit, l’organisme ha assenyalat que el Covid-19 “ha fet créixer la necessitat d’implantar, en el menor temps possible, un escenari en el qual tots els intercanvis documentals es puguin efectuar telemàticament, sense necessitat d’interactuar per a intercanviar documents en paper, alhora que ens ha permès veure que ja s’havia fet molta feina, encara que continuen existint alguns processos amb un grau de digitalització millorable”.

Entre les bones pràctiques detectades susceptibles de convertir-se en la forma habitual d’operar, destaca la resolució en remot de les incidències del transport terrestre en les entrades a les terminals de contenidors del recinte, “mesura que evitaria desplaçaments al truck center i anticiparia les solucions en casos de problemes”, o el teletreball en la Duana que, amb una reorganització dels serveis, faria possible ampliar l’horari de despatx de les mercaderies, ha apuntat el Fòrum Telemàtic.

La pandèmia ha accelerat la necessitat dels intercanvis documentals telemàtics

D’altra banda, l’organisme treballarà en la promoció de la Finestreta Única Duanera entre les empreses, nous desenvolupaments dins del Port Community System (PCS) per a augmentar la seva fiabilitat i seguretat. A més, també s’ha compromès a plantejar millores en la transparència d’extrem a extrem de la cadena logística, potenciar l’enviament dels coneixements d’embarqui electrònics, habilitar un procediment d’intercanvi documental telemàtic per al tràfic de líquids a dojo o l’enviament telemàtic de tots els certificats que, durant l’escala d’un vaixell, s’han de remetre a Capitania Marítima, entre altres.

Un grup de treball creat dins del Fòrum Telemàtic, integrat per professionals que treballen en empreses i administracions públiques de la comunitat portuària de Barcelona, ha estat l’encarregat de detectar aquestes bones pràctiques i els processos susceptibles de millora en l’àmbit de la digitalització i la transparència. El port de Barcelona “porta molts anys immers en un procés de transformació digital, amb exemples com l’objectiu de constituir-se en un port sense papers, l’enginyeria de processos efectuada des d’aquest grup, la implantació del PortCommunity System (PCS), l’oferta de nous serveis d’informació o l’automatització de les terminals”.