26 de octubre de 2021 | Actualizado 15:53

Els treballs de dragat del ‘Zheng He’ avancen a bon ritme en el port de Tarragona

L’autoritat portuària preveu que l’embarcació acabi d’omplir l’interior del moll de Balears aquesta mateixa setmana
Port de Tarragona

L’embarcació ‘Zheng He’ avança “a un ritme més alt del previst” les seves tasques de dragat del fons marí per omplir l’interior del moll de Balears en el port de Tarragona. Es calcula que aquesta mateixa setmana finalitzarà els seus treballs, amb un moviment total de 600.000 metres cúbics de material provinents de les dàrsenes entre els molls de Cantàbria, Galícia i Andalusia. Així mateix, servirà també per ampliar el calat d’aquests molls. En relació a això, el port va dur a terme fa unes setmanes la instal·lació d’una canonada per transportar el material dragat cap al moll de Balears. “La conducció s’ha submergit per a què els vaixells puguin seguir entrant i sortint per la bocana del port sense modificar la seva operativa”, ha especificat l’autoritat portuària.

De forma paral·lela, també s’han instal·lat les canonades per permetre la sortida de l’aigua i la fauna que es troba a l’interior del moll de Balears. “D’aquesta forma, s’evitarà que els peixos que ara es troben dins del recinte format pels calaixos, els dos dics d’escullera i el dic de Llevant queden atrapats”, ha detallat el port. Segons s’omple l’interior del moll amb el material dragat, el nivell d’aigua puja i els tubs quedaran coberts, convertint-se, segons el port, en un canal natural.

L’embarcació ‘Zheng He’ es va construir el 2010 a Croàcia i va fer la seva primera tasca en les obres de construcció del moll de la Química. Onze anys després, la draga ha tornat a Tarragona per a la construcció del nou moll. L’empresa propietària de l’embarcació, Jan Del Nul, obté el 85% de la seva facturació de les activitats de dragatge. L’embarcació disposa d’un calat màxim de 5,5 metres, una longitud de 138,5 metres i una mànega de 26 metres. En aquest sentit, pot dragar fins a 35 metres de profunditat.