24 de octubre de 2021 | Actualizado 8:02

Tarragona instal·larà plaques fotovoltaiques a la coberta del Museu del Port

L’autoritat portuària generarà el 26% de l’energia necessària en el moll de Costa amb aquest nou projecte renovable
Autoritat Portuària de Tarragona

El port de Tarragona ha licitat la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la teulada del renovat Museu del Port. El nou sistema generarà 389,44 megawatts de potència a l’any per a l’autoconsum instantani i s’unirà a altres similars ja en funcionament en els diferents equipaments del complex portuari. Segons ha explicat el port, el valor estimat del projecte puja als 259.000 euros i l’estalvi anual previst en energia supera els 30.000 euros. D’aquesta forma, la inversió s’amortitzarà en una mica més de vuit anys. “Si afegim l’estimació de l’increment anual del cost de l’electricitat, com a resultat s’obté una amortització de 6,86 anys”, han recalcat. Un cop s’iniciï la seva instal·lació, serà completada previsiblement en sis setmanes.

31.000 euros a l’any

El port preveu un estalvi anual superior als 31.000 euros anuals amb la instal·lació de les seves noves plaques

La futura planta fotovoltaica permetrà augmentar la sostenibilitat i estalvi energètic del port, en línia amb el seu pla de sostenibilitat, i funcionarà com a una petita central d’energia elèctrica que injectarà la corrent produïda en la xarxa interna de l’edifici. En concret, s’ubicarà sobre la coberta del museu amb un acabat exterior de xapa amb forma de teula d’edifici. Per altra banda, els mòduls també estan dissenyats per alimentar altres equipaments i edificis del moll de Costa com els quatre Tinglados i els dos Refugis, on es troba el propi museu.

L’autoritat portuària també ha detallat que la plataforma fotovoltaica generarà en total el 26% de l’energia necessària, metre que la resta ho aportarà la comercialitzadora. Així, l’estalvi energètic supera la quarta part del total necessari per cobrir la demanda energètica del moll de Costa. El port ja produeix en l’actualitat energia elèctrica amb plaques fotovoltaiques en la coberta de l’edifici administratiu, en el seu nou Punt d’Inspecció Fronterer (PIF), en les dependències de duana, en la confraria de pescadors i en l’edifici de la policia portuària.