17 de octubre de 2021 | Actualizado 10:31

Empreses i administracions definiran itineraris preferents per a les mercaderies a Barcelona

La Taula del Sector Logístic de Barcelona ha presentat les línies mestres del seu pla d'acció per als pròxims cinc anys
ATM

Els actors implicats en la Taula del Sector Logístic de Barcelona s’han proposat crear una plataforma digital d’informació logística i de definició d’itineraris preferents del transport de mercaderies a la ciutat. Aquest és un dels punts que formen part del pla 2020-2025 en relació a la logística urbana en el qual aquest òrgan constituït per empreses i administracions ha començat a treballar. La taula es va reunir després de dos anys dimecres passat, 27 de gener, de manera telemàtica. Les reunions s’havien dilatat en el temps primer per la vigència de l’anterior pla de mobilitat i, posteriorment, per la pandèmia.

Dins del conjunt d’actuacions previstes per als pròxims cinc anys, destaquen també iniciatives com l’impuls de projectes pilot en l’àmbit de la logística urbana sostenible. Lligada amb aquesta qüestió, la Generalitat de Catalunya, que és un dels principals impulsors d’aquesta taula del sector logístic conformada per més de 40 integrants, ha recordat que també es desenvoluparà una edició millorada de la guia per a la gestió de la distribució urbana de mercaderies (DUM).

Així mateix, es contemplen subvencions a la flota motoritzada i ciclologística o campanyes per a reduir les externalitats del ecommerce o del quilòmetre extra. “La taula inicia una nova etapa, amb un nou pla i també amb un abast territorial més ampli, ja que anteriorment abastava estrictament la regió metropolitana de Barcelona”, han assegurat des de la Generalitat.

El paquet de mesures persegueix millorar la sostenibilitat de la distribució urbana de mercaderies

Altres línies estratègiques en les quals s’incideix en el pla fins a 2025 fan referència a l’aplicació de la DUM i la digitalització en zones de càrrega i descàrrega, desenvolupar una porta urbana de les mercaderies que arriben per ferrocarril o promocionar la intermodalitat. Per a complementar aquestes mesures amb l’objectiu de crear un repartiment i una flota de transport urbà de mercaderies més sostenible, es treballarà en el desenvolupament d’infraestructures de recàrrega i en l’accés i la descàrrega amb hores vall i nocturnes. A més de totes aquestes propostes, l’Executiu català ha citat també el desplegament d’una xarxa de taquilles per a paquets, incrementar la disponibilitat dels microhubs urbans de consolidació i establir carrils multiusos.