21 de abril de 2021 | Actualizado 13:10
Mercè Conesa, en el centre, acompanyada per José Alberto Carbonell i Miriam Alaminos | Autoritat Portuària de Barcelona

El port de Barcelona usa el seu múscul econòmic per a donar suport a les empreses al 2021

Les inversions ascendiran a 50 milions d'euros enguany i es contemplen 24 milions d'euros més per a bonificar l'activitat portuària

L’Autoritat Portuària de Barcelona manté una tresoreria de 179 milions d’euros i un cash flow de 66 milions d’euros malgrat els efectes de la pandèmia en els seus comptes. Aquesta capacitat econòmica ha permès a la institució no sols invertir en el recinte i plantejar ajudes a les empreses per a afrontar les dificultats de 2020, sinó que també possibilita la seva extensió per a aquest exercici. La presidenta de l’autoritat portuària, Mercè Conesa, ha manifestat a la presentació dels resultats de l’any passat que “no estem buscant fer els nostres millors resultats econòmics, sinó garantir la resiliència” de les empreses i de la comunitat portuària.

“No estem buscant els millors resultats econòmics, sinó garantir la resiliència”
Mercè Conesa Presidenta de l'Autoritat Portuària de Barcelona

Més enllà de les mesures de reactivació econòmica impulsades al 2020, que van sumar 90 milions d’euros, l’autoritat portuària contempla altres 24 milions d’euros més enguany per a mitigar els desequilibris en les empreses provocats pel coronavirus. De fet, es mobilitzen aquests fons per a dur a terme bonificacions singulars de la taxa d’ocupació, reduir els coeficients correctors en les taxes al vaixell, al passatge i a la mercaderia, entre altres.

A més, “continuarem apostant en 2021 per nivells elevats d’inversió”, ha assenyalat Conesa. Concretament, s’estimen fins a 50 milions d’euros i l’inici de les primeres accions per a l’electrificació de molls. La inversió pública executada pel port de Barcelona en 2020 es va situar en 27 milions d’euros, una dada que està per sota de les previsions inicials i que suposa una reculada del 56% respecte del 2019. “En aquest punt, m’agradaria esmentar les dificultats que continuem tenint a l’hora d’invertir”, ha afirmat la presidenta del port. “És més necessari que mai eliminar les barreres administratives que dificulten, i molt, les licitacions d’obres als ports”.

La crisi del coronavirus ha generat un impacte aproximat 34 milions d’euros en els ingressos del port de Barcelona durant 2020. El volum de negoci de l’autoritat portuària s’ha situat en els 139 milions d’euros, el 20% menys que l’any anterior. Segons ha reconegut la subdirectora de l’àrea Econòmica i Financera de l’autoritat portuària, Miriam Alaminos, la facturació de l’any passat és similar a la registrada en 2006, és a dir, ha retrocedit a nivells de fa 14 anys.

16,5 milions d'euros

El benefici de l’autoritat portuària de 2020 s’ha situat en els 16,5 milions d’euros, el 63% menys

En tot cas, l’evolució dels ingressos ha estat dispar. Els lligats directament a les concessions (taxes d’ocupació i activitat) s’han vist menys afectats, malgrat les bonificacions aplicades pel port. Encara que l’equip directiu de l’autoritat portuària ha declinat establir previsions econòmiques per a aquest exercici per l’alta volatilitat i incertesa, Miriam Alaminos ha recordat que la recuperació ja iniciada en els tràfics portuaris no revertirà de manera directa en el compte de resultats de la institució, ja que manté paquets de suport econòmic a la comunitat portuària.

LES DEDUCCIONS EVITEN EL PAGAMENT DE L’IMPOST DE SOCIETATS
L’Autoritat Portuària de Barcelona no abonarà cap quantia d’impost de societats per l’exercici 2020 i tampoc es preveu que ho faci sobre les dades d’enguany. Malgrat que ja és obligatori que les autoritats portuàries tributin amb l’impost de societats, Miriam Alaminos ha manifestat que gràcies a l’aplicació d’una sèrie de deduccions contemplades en la normativa, no l’abonarà ni pels comptes de l’exercici anterior ni tampoc en les d’aquest.

Respecte a la millora del moviment de mercaderies, el director general del port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha avançat que des de principis d’any fins al 18 de febrer, el nombre de contenidors (teus) està creixent tant en el import-export com en el transbord. En termes globals, ha assenyalat que està experimentat un increment del 20% respecte al mateix període de 2020. També està augmentat el tràfic mesurat en tones, encara que de forma menys dinàmica, el 3% més. Per part seva, Mercè Conesa ha vaticinat que l’alça de tràfics iniciada en els últims mesos de l’any passat i la seva consolidació a inicis de 2021 “serà la tònica”.

Quant al moviment de mercaderies i passatgers del port de Barcelona en 2020, s’han produït descensos en tots els segments. Els granels sòlids són els que han tancat el període amb millors dades, a penes un descens del 0,6%. En aquest sentit, José Alberto Carbonell ha explicat que la ferralla i el ciment han aconseguit equilibrar el descens “especialment significatiu” de les potasses. En el cas dels granels líquids, el director del port ha argumentat que factors lligats a la pandèmia com l’enfonsament del consum i dels preus són els principals vectors de la disminució.

José Alberto Carbonell ha destacat en la seva anàlisi de l’any passat que, encara que els contenidors han experimentat una contracció global de l’11%, en el cas dels teus plens d’exportació el comportament ha estat similar a l’exercici anterior. Quant als d’importació, s’han comportat al ritme dels efectes de la pandèmia tant a Àsia com a Europa. És en el camp dels transbords on l’afectació ha estat major.

Els contenidors plens d’exportació han mantingut volums similars a l’exercici anterior

En l’àmbit d’automòbils nous, un dels segments més afectats per l’actual context d’incertesa i crisi econòmica derivada de la pandèmia, la caiguda de l’any 2020 es va situar en el 38%. Quant a la càrrega convencional, que majoritàriament inclou el tràfic Ro-Ro, s’ha registrat un moviment de 347.000 utis, amb un descens del 16%. En aquest cas, “les utis transportades per les Autopistes de la Mar sola han caigut el 2%”, ha explicat l’autoritat portuària. El major impacte ha correspost al cabotatge, amb una contracció del 24%.

131.000 camions

El tràfic ferroportuari ha evitat 131.000 viatges de camions en 2020

Tant la presidenta com el director general han destacat els resultats de moviment ferroportuari. En 2020, s’ha tancat amb prop de 265.000 contenidors per tren, dada que suposa un creixement del 6% respecte a l’any anterior i que situa la quota ferroviària de contenidors en xifres de rècord: el 15%. Quant als vehicles, s’han transportat en ferrocarril 187.466 unitats, aconseguint un altre rècord, el 42% de quota de mercat. L’ús del ferrocarril ha evitat l’emissió de 51.000 tones de C02 que s’haurien emès amb 131.000 viatges de camions.

L’IMPACTE DELS CREUERS I L’ANHEL PER RECUPERAR-LOS
El tràfic de passatgers ha estat el més afectat per la pandèmia al port de Barcelona. El dia 13 de març de 2020 es va prohibir el tràfic de passatgers i en el cas dels creuers la prohibició segueix en vigor, han recordat des de l’autoritat portuària. Els ferris van poder reprendre l’activitat a la fi de juny, però la situació de pandèmia limita els viatges de persones. Mercè Conesa ha demanat a les administracions implicades “uns protocols clars per a poder reprendre l’activitat creuerística i no sols perquè un any més sense creuers suposaria al port pèrdues per sobre dels 11 milions d’euros, sinó perquè és una indústria molt important, tant per Barcelona com per a Catalunya”. La presidenta del port de Barcelona també ha recordat que el sector de creuers aporta al PIB català més de 560 milions d’euros anuals.