1 de diciembre de 2021 | Actualizado 19:33

Les directives d’infraestructures logístiques de Barcelona defensen la gestió per objectius

Des del port de Barcelona, Zona Franca, Adif i Aeroport de El Prat han destacat la importància del lideratge femení i les soft skills
Ponents durant la conferència del BWAW | CZFB

Diferents directives de l’àmbit de les infraestructures han defensat en el marc del BWAW la gestió per objectius per coordinar els seus equips. “No és tan important fitxar i tenir un horari, sinó el ‘l’engagement’ dels treballadors”, ha valorat la presidenta del port de Barcelona, Mercè Conesa. “Si els objectius són clars i el talent humà de l’empresa es troba alineat, s’acompliran”. En la mateixa línia, la directora de l’Aeroport de Barcelona, Sonia Corrochano, ha valorat que “les dones podem ajudar a accelerar aquesta migració d’empreses presencialistes a empreses per objectius, ja que és important per a què la productivitat sigui l’adequada. Així mateix, la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Blanca Sorigué, ha recalcat la importància de què els objectius “siguin mesurables i raonables”.

“És important que els objectius de les organitzacions siguin mesurables i raonables”
Blanca Sorigué Directora general de la Zona Franca de Barcelona

Conesa també ha subratllat durant la jornada que “el lideratge femení pot traduir-se en la importància de les soft skills”. En relació a això, la directora general de Seguretat de Processos i Sistemes d’Adif, Esther Mateo, ha afirmat que “hi ha quelcom en el lideratge femení que contribueix a una gestió més eficaç dels equips, com la capacitat de prendre decisions de crisi contextualitzant adequadament”. Així mateix, ha assenyalat que en el seu equip destaca “la capacitat d’escoltar i d’arribar a acords, molt necessaris per la quantitat d’organismes amb els quals s’ha de gestionar diàriament”.

Les quatre directives són exemples de dones que han trencat sostres de vidre en el seu sector i han accedit a llocs que històricament han ocupat homes. “El més important per a mi ha estat guanyar-me la ‘autoritas’”, ha expressat Conesa, que a més del port de Barcelona, ha estat la primera alcaldessa de Sant Cugat i la primera presidenta de la Diputació de Barcelona. “Una cosa és accedir al càrrec i l’altre és guanyar-se’l a través del treball diari: escoltar l’equip, no entrar amb idees preconcebudes, entendre la cultura de l’organització o canviar allò necessari”.

“El lideratge femení es pot traduir en la importància de les soft skills”
Mercè Conesa Presidenta del port de Barcelona

En relació a això, la directora general de l’Aeroport de Barcelona ha recordat que “per a què una dona hi hagi accedit, hi ha hagut un home amb mentalitat oberta que ha cregut en ella”. Així mateix, Esther Mateo (Adif) ha destacat l’oportunitat que li han proporcionat els seus càrrecs per canviar la frase ‘en aquesta empresa sempre s’ha fet així’. Finalment, han expressat la voluntat de què les seves respectives organitzacions col·laborin per ser més competitives en l’àmbit internacional. “Una forma de ser competitius és creant aliances”, ha manifestat Blanca Sorigué. En aquest sentit, Mercè Conesa ha conclòs que “ens trobem davant d’una aliança estratègica de cara al futur per garantir la productivitat de les empreses i les indústries, així com del creixement del PIB i de la riquesa”.

LA IGUALTAT EN LES EMPRESES DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA
En el marc de la primera edició del BWAW, la Zona Franca de Barcelona ha presentat un estudi sobre la situació de les empreses en el polígon de la Zona Franca de Barcelona en matèria d’igualtat de gènere. L’anàlisi constata que el 74% dels treballadors són homes i el 26% dones. En canvi, “hi ha un major número de dones amb formació universitària, el 31% davant del 26% dels homes, tot i que en els càrrecs directius segueix predominant el gènere masculí”, ha assenyalat l’entitat. En aquest sentit, “del total de treballadors d’aquesta zona industrial, el 18% són homes que ocupen càrrecs de direcció, metre que les dones directives es limiten al 12%”, ha corroborat l’estudi. Així mateix, l’únic àmbit en el qual predomina el gènere femení en les empreses del polígon és entre el personal administratiu.

Pel que fa a les jornades laborals, el percentatge de dones que treballa a temps parcial (9,4%) dobla al masculí (5,7%). Els homes, per la seva part, fan més torns variables i nocturns. Tot i que el 93% de les empreses asseguren estar molt compromeses amb la igualtat de gènere, menys de la meitat compten amb un pla d’igualtat i només un terç té contemplat un protocol de prevenció d’assetjament sexual, més comú entre les empreses de major dimensió, ha conclòs l’informe impulsat per la Zona Franca de Barcelona.