18 de abril de 2021 | Actualizado 9:43

Adif treu a concurs 28.000 metres quadrats a la terminal de Can Tunis

Es tracta d’una superfície que fins ara ocupava una unió temporal d’empreses (UTE) formada per Captrain i Logistainer
Adif

L’administrador d’infraestructures ferroviàries Adif ha tret a licitació l’arrendament de diversos immobles ubicats en el centre logístic de mercaderies de Barcelona-Can Tunis. Es tracta d’una superfície que fins ara ocupava una unió temporal d’empreses (UTE) formada per Captrain i Logistainer. Amb una superfície de 28.232 metres quadrats, l’import mínim de licitació puja a 7,07 milions d’euros sense IVA i les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 12 d’abril. Aquests espais seran destinats a activitats associades a la distribució i transport de mercaderies per ferrocarril, en un contracte la vigència inicial del qual serà de deu anys, prorrogables fins a cinc anys adicionals.

En concret, els immobles consten d’una nau coberta de de 5.640 metres quadrats, quatre molls coberts, descoberts i tancats, platges entre vies de 4.700 metres quadrats, una platja annexa a la nau de 7.100 metres quadrats i espais destinats per a oficines, vestuari i aparcament. Per altra banda, queden prohibides les operacions de manipulació de contenidors o caixes mòbils (utis) per descarregar-les de les plataformes del tren i carregar-les sobre el camió o viceversa, així com entre camions o entre trens. En relació amb això, les instal·lacions requeriran de la descàrrega de mercaderia interior del vagó o caixa en el camió, en una càrrega que no podrà incloure la manipulació de matèries perilloses, ha puntualitzat Adif.

Així mateix, es preveu que durant l’execució del contracte s’iniciïn les obres per a l’adequació de les vies a l’ample estàndard a la terminal de Can Tunis. “Es farà partícip a l’adjudicatari amb almenys sis mesos d’antelació per a què pugui compaginar les obres amb la seva activitat, pel qual les parts mantindran reunions de treball per a la seva organització i coordinació”, ha detallat el gestor ferroviari. En concret, en les reunions es podrà acordar el tractament econòmic a aplicar en el contracte quan no es pugui fer l’activitat i l’adjudicatari, de no arribar a acord, podrà rescindir el contracte sense penalització econòmica.