19 de abril de 2021 | Actualizado 6:02

El port de Tarragona aspira a multiplicar per sis el seu tràfic ferroviari a La Boella

La joint venture Combi Terminal Catalonia ha mostrat el seu interès per operar la terminal intermodal per a finals del 2023
Port de Tarragona

L’empresa Combi Terminal Catalonia (CTC) i el port de Tarragona han signat un memoràndum d’entesa amb l’objectiu de què la primera inverteixi i operi a la terminal intermodal de La Boella. La joint venture, conformada per BASF com a soci majoritari, aspira a iniciar les seves operacions a finals de 2023 i a invertir més de 20 milions d’euros en l’adaptació de la infraestructura, segons ha avançat. En un any de tràfics normalitzats com el 2019, a La Boella es van canalitzar uns 20.000 vagons. No obstant això, CTC ha manifestat la seva intenció d’operar uns 120.000.

En concret, la joint venture busca operar vuit trens al dia de càrrega i vuit de descàrrega, amb un moviment de 500 contenidors diaris per a tot tipus de mercaderies com líquids, sòlids, paletitzats o semiremolcs. Pel que fa a les destinacions,  ja s’han confirmat la terminal de BASF a Ludwigshafen (Alemanya) i Ambers (Bèlgica), tot i que també es preveu concretar tres més a l’àmbit europeu en l’àrea de Països Baixos, el Regne Unit i Itàlia. D’aquesta forma, els altres trens circularien en l’àmbit ibèric, amb previsió de connectar amb l’àrea de Madrid, Lisboa (Portugal) i la zona sud de Sevilla i Algeciras.

“Aquest acord augmenta exponencialment les nostres capacitats d’incrementar els volums”
Josep Maria Cruset President de l’Autoritat Portuària de Tarrgona

La posada en marxa de La Boella després de les obres coincidiria amb l’inici de les circulacions en el Corredor Mediterrani. Tot i que Adif ha situat la seva finalització en el 2022, el representat executiu de CTC, Antoni Torà, ha recordat que la seva homologació comportarà uns mesos més. Per la seva part, Cruset ha destacat la ubicació privilegiada de la terminal entre el corredor d’Henares i el Mediterrani. Així mateix, ha assenyalat que “la saturació de l’àrea metropolitana de Barcelona, juntament a l’alt preu del sòl, augmenta l’atractiu del nostre territori”.

En el costat terra, es preveu captar mercaderies d’empreses en un radi de 150 kilòmetres per a un transport multiclient i multiproducte. Així mateix, se li podran sumar els futurs tràfics de la ZAL de Tarragona, l’inici d’operacions de la qual es preveu per a aquest mateix any; el tràfic amb origen o destinació a la Terminal Intermodal de Guadalajara, les obres de la qual començaran a finals d’abril o principis de maig; o el tràfic continental ja identificat per CTC. Per la seva part, en el costat mar se li afegiran tràfics de contenidors com el de la terminal de DP World o la nova línia Ro-Ro recentment inaugurada amb Turquia.

L’IMPULS A LA INTERMODALITAT A TARRAGONA
La terminal, ubicada a l’interior del port, consta de quatre vies d’ample mixt, amb capacitat per acollir trens de 750 metres i tres vies addicionals de suport. Així mateix, ofereix la possibilitat de desdoblar la seva capacitat a la zona nord en cas de necessitat i, per tant, d’incrementar la seva escalabilitat. “Som un territori amb un potent teixit productiu i amb una capacitat enorme de consumir productes i generar-los”, ha destacat Cruset. “I disposem d’importants infraestructures logístiques que permeten ser al servei d’aquests territoris”. Des del punt de vista mediambiental, es permetrà la reducció de la petjada de carboni, ja que cada tren emetrà uns 45 grams de CO2 per tona i kilòmetre, en contraposició als 80 grams emesos per un camió.

La posada en marxa després de les obres coincidirà amb l’inici de la circulació en el Corredor Mediterrani

Les dues parts signants del memoràndum porten dos anys treballant en el projecte, però les aspiracions de CTC venen de molt abans, quan a finals del 2013 es va projectar l’arribada de l’ample europeu a Tarragona per a finals del 2015 o principis del 2016. La joint venture, de la qual també hi formen part les companyies Contank, Hoyer, Schmidt, Pañalón i Kombiverkehr, preveu la inclusió de tres nous socis aquest mateix any. D’aquesta forma, es promourà de manera conjunta la competitivitat logística de la zona de Tarragona, a la vegada que s’operarà d’acord amb les normes intermodals europees en termes de volum i pes de les unitats de transport.

Des del port de Tarragona han reclacat que CTC ha unit forces amb l’autoritat portuària per construir sobre aquestes infraestructures existents, en comptes de desenvolupar una nova terminal intermodal en les instal·lacions de BASF en La Canonja. Cruset ha conclòs que “aquest acord augmenta exponencialment la nostra capacitat d’incrementar els volums” i que “hem de ser conscients de què això crea un situació de win-win, una que ens permeti tant augmentar el tràfic des d’altres terminals o infraestructures com al mateix temps completar els trens ja previstos”.

CALENDARI I INVERSIONS
L’autoritat portuària redactarà i publicarà el concurs necessari per concessionar l’operativa de la terminal en el propers sis mesos. En els vuit mesos posteriors, es farà el tràmit de la concessió, de forma que les obres començarien a mitjans del 2022. Després d’uns 18 mesos de construcció, a finals del 2023 estaria operativa. “Necessitem grues pòrtic per aconseguir una major agilitat i també és molt important disposar d’un software que ubiqui molt bé els moviments dels contenidors”, ha destacat Torà. Pel que fa a les inversions, el memoràndum inclou la instal·lació de dues grans grues pòrtic de 50 metres d’amplada que permeti la operació simultània de diferents càrregues. El port ha detallat que també comprèn la implantació del tercer fil en totes les vies de la terminal, l’automatització dels mecanismes ferroviaris per facilitar l’operativa la construcció d’un edifici, la digitalització del procés d’expedició i recepció de mercaderies i el reodenament de la vialitat de l’entorn.