9 de mayo de 2021 | Actualizado 8:59

Barcelona inicia el procés per allunyar el tràfic de contenidors de la ciutat

El port ha licitat una campanya geotècnica per analitzar les característiques del subsòl a la zona sud del complex
Port de Barcelona

L’Autoritat Portuària de Barcelona ha licitat una campanya geotècnica per analitzar de forma detallada les característiques dels terrenys ubicats a la zona sud del recinte, concretament, a la dàrsena del Moll Prat, zona en la qual ja es troba la terminal de contenidors de Hutchison Ports (Best), i el Moll de l’Energia. Amb un import de 5,98 milions d’euros sense impostos i un termini d’execució de 20 mesos, es tracta del primer pas per concentrar l’activitat de contenidors en aquesta nova ubicació, fet que suposarà la migració de l’actual instal·lació d’APM Terminals. Segons han detallat des de l’autoritat portuària, aquest trasllat a la zona més allunyada de les àrees urbanes permetrà minimitzar les externalitats ambientals de l’activitat en els nuclis de població, així com disposar de nous espais propers a la ciutat per destinar-los a usos més ciutadans.

La concentració dels contenidors del contenidor al sud del recinte alliberarà espais per a usos ciutadans

Per altra banda, la concentració d’aquest segment d’activitat en una única ubicació també permetrà optimitzar l’operativa portuària i crear sinèrgies entre els actors de la cadena logística, han defensat des del port. Pel que fa als nous punts d’atracada del Moll de l’Energia, s’utilitzaran per augmentar la capacitat de descàrrega i ordenar els tràfics per tipus de producte en les instal·lacions, de forma que l’autoritat portuària pugui oferir “un millor servei tant als vaixells com a les terminals que operaran en la infraestructura”. En aquest sentit, el projecte requerirà l’ampliació del número de punts d’atracada previst en el Moll de l’Energia, així com la construcció del Moll Catalunya.

D’aquesta forma, amb la licitació s’investigarà de forma exhaustiva les característiques del subsòl de la zona sud per projectar les instal·lacions que s’hi ubiquin. El projecte preveu el disseny, planificació i control dels treballs de reconeixement geotrècnic. Així mateix, també engloba la interpretació dels resultats, els treballs de coordinació i la redacció de les memòries, entre altres ítems.