17 de mayo de 2021 | Actualizado 18:44

Barcelona dóna llum verda a un pla progressiu per a augmentar la seva capacitat ferroportuària

Es crearà una nova consigna general de circulació en la zona de servei del port en la primera fase del pla

El consell d’administració del port de Barcelona ha aprovat un pla d’actuació estratègic per a augmentar la seva la capacitat ferroviària fins a la posada en marxa dels nous accessos. Es tracta d’un pla per etapes per a incrementar els tràfics ferroviaris amb les infraestructures actuals, de manera que l’autoritat portuària pugui avançar en el foment de la intermodalitat, segons ha defensat. En concret, proposa en la seva primera etapa una nova consigna general de circulació en la zona de servei del port. Així, es busca optimitzar la circulació de trens, compatibilitzant la circulació simultània de ferrocarrils de diferent ample, alhora que es garanteix la seguretat. D’aquesta manera, es permetrà un mínim de tres circulacions per hora en un mateix sentit i en qualsevol dels seus accessos principals.

En una segona etapa, es crearà un control de tràfic centralitzat, que comportarà una modificació en el model de gestió dels trens i una ampliació dels horaris de prestació dels serveis ferroviaris. També comportarà canvis tecnològics en el control remot de la circulació i la construcció de noves infraestructures ferroviàries dins del recinte. Per exemple, l’autoritat portuària ha recordat el desdoblament de vies en el moll Príncep d’Espanya i la Dàrsena Sud, o la intersecció del carril UIC en l’accés del carrer quatre. Mentrestant, la tercera etapa implicarà la implantació d’un centre de comandament ferroviari que gestionarà de manera conjunta els nous accessos i les actuals vies de la zona de servei del complex. Es tracta d’una mesura a mitjà termini i que s’aplicarà una vegada aquests accessos estiguin operatius. A més, el centre estarà preparat per a integrar futures ampliacions de la infraestructura portuària, així com qualsevol altra necessitat ferroviària. “Aquesta acció també comportarà canvis en la gestió ferroviària i en la tecnologia utilitzada, entre altres”, han afegit des de l’autoritat portuària.

El port aprova la licitació dels treballs d’obra civil i auxiliars de manteniment del recinte

En la reunió del consell d’administració celebrada avui, 28 d’abril, també s’ha aprovat iniciar la licitació dels treballs d’obra civil i auxiliars per a manteniment del recinte portuari. Amb un valor estimat de 9,5 milions d’euros, amb un termini de contracte de dos anys, comptarà amb una primera pròrroga de dos anys i un període addicional d’un exercici més. “L’objectiu del contracte és l’execució dels treballs d’obra civil i altres treballs auxiliars que puguin ser necessaris per a conservar les infraestructures existents en tot l’àmbit territorial del port, per a permetre i facilitar l’explotació portuària i la normal activitat”, ha recalcat. No obstant això, queden excloses d’aquest contracte les activitats relacionades amb la neteja periòdica d’edificis, neteja viària, jardineria, manteniment elèctric i altres treballs especialitzats.

AJORNAMENT SOBRE EL MUSEU HERMITAGE
En referència al projecte del Museu Hermitage, des de l’autoritat portuària han explicat que “el punt ha estat retirat de l’ordre del dia per petició expressa de l’Ajuntament de Barcelona, per a disposar de més temps per a revisar tota la documentació del projecte”. En aquest sentit, ha assenyalat que “valorem la voluntat de diàleg per part municipal i ens oferim a intensificar les converses per a trobar una solució definitiva”.