19 de agosto de 2022 | Actualizado 22:25

Competència aprova la fusió entre Mooring i Cemesa en l’amarrament del port de Barcelona

Totes dues companyies han creat una joint venture al 50% amb el que el recinte català comptarà amb una sola empresa amb llicènciaCompe
USTP Barcelona

Les dues companyies d’amarrament del port de Barcelona, Mooring & Port Services i Cemesa Amarres de Barcelona, han rebut l’aprovació de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) per a crear una joint venture al 50%. Totes dues companyies aportaran els seus respectius negocis en l’enclavament portuari català en una operació que, segons ha indicat Competència, està subjecta a compromisos. Mitjançant la creació d’aquesta empresa en participació, ha assenyalat l’organisme, “el port de Barcelona passarà de tenir dues empreses amb llicència per a prestar l’esmentat servei a una sola, fruit de la citada joint venture”.

Totes dues empreses s’han compromès a “no empitjorar les condicions comercials i a no incrementar els preus del servei d’amarrament i desamarrament del port de Barcelona abans de la concentració”, ha assenyalat Competència. Els preus podran ser actualitzats anualment “de forma justificada en funció de l’impacte en costos del percentatge d’increment salarial que resulti del conveni sectorial d’amarraments d’àmbit nacional aplicable cada any”, ha ressaltat la CNMC.

Les companyies s’han compromès a no incrementar els preus del servei abans de la concentració

Aquest compromís es mantindrà durant cinc anys a comptar des de la notificació a les parts de la resolució de la CNMC. “Aplicarà igualment a aquells contractes que es renovin en el període de cinc anys de vigència d’aquests”. Competència ha considerat “raonable” que la durada del mateix sigui de cinc anys perquè pugui produir-se una recuperació del tràfic marítim, especialment el de creuers. “En conseqüència”, ha afegit l’organisme, “augmentarà l’atractiu del mercat i l’entrada de potencials competidors que ofereixin serveis d’amarrament i desamarrament en el port de Barcelona”.

La CNMC ha sotmès aquesta proposta de compromisos a un test de mercat amb els agents. Després de la seva anàlisi, ha constatat que la solució presentada per Mooring i Cemesa “resultava suficient i proporcionada per a solucionar el problema de competència”. L’entitat ha considerat que, “si bé el pas de dos competidors a un en el port de Barcelona resulta poc desitjable des de l’òptica de competència”, en el context d’aquesta operació (baixa rendibilitat del servei, barreres d’entrada presents en el mercat o disminució dels descomptes en els últims anys per la situació financera de les parts), “el compromís és adequat per a mantenir la situació prèvia de preus i les condicions comercials”.

Els compromisos de les companyies solucionen el problema dels preus del servei d’amarrament a Barcelona

Aquesta decisió de la CNMC s’ha adoptat després de “una intensa recerca en segona fase”, ha indicat la institució. “Va acompanyada d’un compromís que pretén solucionar el principal problema de competència detectat durant la recerca i que es va plasmar en el test de mercat realitzat: els preus aplicats al servei d’amarrament en el port de Barcelona”, ha apuntat Competència. L’organisme vigilarà el compliment dels compromisos i la joint venture haurà d’informar mitjançant l’enviament d’informes anuals detallats amb els preus aplicats als clients i dels contractes renovats o signats durant cada any de durada del compromís.