28 de noviembre de 2021 | Actualizado 8:31

La càrrega general referma les xifres de tràfic del port de Tarragona a l’octubre

Aquest segment de tràfic se suma als granels, tant líquids com sòlids, per superar els volums prepandèmics a l'octubre
Autoritat Portuària de Tarragona

La mercaderia general convencional ha sustentat els resultats del port de Tarragona d’octubre en relació als tràfics generals. Només en aquest mes, la càrrega general ha registrat un augment del 62,4% respecte a 2020, que suposen 194.966 tones mogudes pel recinte català. La xifra del 2021 també supera a la del 2019, que va moure 162.449 tones en el mateix mes. De fet, el port de Tarragona ha superat els tres milions de tones mogudes en el desè mes de 2021 i ha aconseguit un rècord de tràfics que no s’aconseguia des de març del 2019. Aquests resultats ja es desprenien de l’últim rànquing mensual de Puertos del Estado, segons el qual el recinte català ha estat el que més ha crescut amb el 22% en l’acumulat fins a setembre i es situa en cinquena posició quant a moviment de mercaderies. En els primers deu mesos d’any, el port de Tarragona ha registrat 26,1 milions de tones, que representen un ascens del 20,8% respecte a 2020, però encara són el 6,1% inferiors al volum prepandèmic.

Per grups de mercaderies, els sòlids a granel han registrat un creixement del 22,5% respecte al 2020 amb més d’1,1 milions de tones. En aquest cas, se situen per sobre de nivells prepandèmics (817.982 tones el 2019). Els minerals siderúrgics continuen registrant augments elevats que mantenen les xifres de mesos anteriors i són els que empenyen les dades positives de càrrega general. Malgrat que el port de Tarragona no aconsegueix la xifra d’anys anteriors a la pandèmia (389.864 tones a l’octubre de 2019), el trànsit de siderúrgics es manté a l’alça el 2021 i ha superat les 70.000 tones, que suposen un increment del 285,5% respecte al mateix mes del 2020.

Un segon tràfic que es manté al capdavant és el de productes agroalimentaris i ramaders amb 643.345 tones mogudes a l’octubre del 2021. No obstant això, aquesta xifra representa un descens d’aquestes mercaderies a Tarragona del 17% respecte a 2020, quan es van registrar 774.749 tones, i una profunda caiguda en relació a nivells prepandèmics (4.811.475 tones registrades en el mateix mes d’octubre).

La mercaderia estrella del recinte portuari, els líquids a granel, mantenen el seu creixement. A l’octubre, s’han contabilitzat 1,7 milions de tones, que suposen un augment del 2,2% respecte al mateix mes del 2020. Els productes energètics encapçalen la llista amb més de dos milions tones i han crescut el 21,2% respecte al 2020, encara que aquesta xifra encara es manté allunyada de la registrada el 2019 (18,1 milions de tones a l’octubre del 2019). En el cas dels granels sòlids, el major creixement l’han experimentat els carbons i els cocs de petroli en superar les 470.000 tones amb un augment del 385,7% en comparació amb el mateix mes d’octubre del 2020.

Els productes siderúrgics han registrat un increment del 285,5% respecte al mateix mes del 2020

D’altra banda, la recuperació també s’ha deixat notar en trànsits com el d’automòbils. A l’octubre del 2021, han sumat 40.706 vehicles i les seves respectives peces, el 59% més respecte al mateix mes del 2020. El 2019, el recinte català va aconseguir moure durant el mateix mes 334.727 automòbils i les seves peces. Els creuers han tornat a Tarragona i aquest mes han registrat 706 passatgers i quatre escales de creuers. Un altre increment registrat és el relatiu al moviment de vaixells. Ha augmentat fins a aconseguir les 253 escales, que suposen un increment aproximat del 30% respecte a octubre del 2020 i un rècord que no s’aconseguia des de les 270 escales registrades al desembre del 2016. Respecte al tràfic d’animals vius, el port de Tarragona ha registrat un descens del 33,7% i ha disminuït de 38.458 tones en el mateix mes del 2020 a 25.490 el 2021.

Líbia es manté com a principal soci comercial del port de Tarragona en l’acumulat de l’any fins a octubre, especialment pels líquids a granel (12,5%), seguit de Rússia (8,5% de líquids a granel i 8,5% de sòlids a granel) i Itàlia (en concret sòlids a granel, que ascendeixen al 12,4%). Altres països amb trànsits elevats són Algèria, Nigèria, els Estats Units, Turquia, el Brasil i Guinea Equatorial.