21 de mayo de 2022 | Actualizado 6:29

Barcelona adjudica per 9,5 milions el manteniment del seu port per a cinc anys

L'UTE adjudicatària està conformada per Copisa i Sorigué Acsa, segons ha informat l'autoritat portuària després del seu consell d'administració
Autoritat Portuària de Barcelona

El consell d’administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació dels treballs d’obra civil i auxiliars de manteniment del recinte portuari a l’UTE conformada per Copisa i Sorigué Acsa. El contracte, de dos anys de durada, estipula un import anual màxim d’1,9 milions d’euros, i preveu una pròrroga de dos anys i un altre exercici addicional. Per això, en el cas d’assolir el termini màxim establert en el contracte, de cinc anys, l’autoritat portuària desemborsaria en aquest període un màxim de 9,5 milions d’euros.

“La tipologia dels treballs inclosos en aquest contracte és molt diversa”, afirmen des del recinte portuari, i destaquen els treballs de reparació de molls i estructures d’amarrament i defensa, els treballs de pavimentació, senyalització viària o el manteniment i ampliació de la xarxa d’aigua. De fet, aquesta UTE realitzarà “tots els treballs que siguin necessaris per a conservar les infraestructures existents” en l’àmbit territorial del port de Barcelona.