17 de agosto de 2022 | Actualizado 19:36

L’Autoritat Portuària de Barcelona renova la certificació PERS

El reconeixement atorgat pels ports europeus al recinte català estarà vigent durant els exercicis 2022 i 2023
Autoritat Portuària de Barcelona

El port de Barcelona ha renovat un vegada més la certificació PERS (Port Enviromental Review System), el reconeixement ambiental atorgat per ESPO (European Sea Ports Organisation) que forma part de la iniciativa EcoPorts. L’organització europea ha atorgat aquest reconeixement al recinte portuari català després d’avaluar la declaració ambiental, el document on es recullen les accions i projectes en matèria mediambiental que està duent a terme l’entitat. Aquesta renovació de PERS estarà vigent durant l’actual exercici i el relatiu al 2023.

“La renovació de la certificació PERS és un exemple del suport europeu a la tasca ambiental que està realitzant el port amb la implicació de tota la comunitat portuària, el sector logístic i les navilieres”, ha manifestat el president del port de Barcelona, Damià Calvet. El sistema de gestió ambiental del port català també ha obtingut altres certificacions d’aplicació voluntària, com la inscripció en el registre EMAS o l’ISO 14001. En aquest cas, PERS ha tingut en compte els projectes relacionats amb la transició energètica i generació d’energies renovables, així com l’ús de gas natural liquat i l’electrificació de molls.

Damià Calvet ha recordat que aquest certificat també “demostra el nostre ferm compromís per la sostenibilitat ambiental”. El port de Barcelona ha establert en l’IV Pla Estratègic l’objectiu de reduir a la meitat les seves emissions d’efecte d’hivernacle per a l’any 2030 i aconseguir ser un port neutre d’emissions en 2050.