5 de octubre de 2022 | Actualizado 9:43

Barcelona prohibeix l’obertura de noves dark stores i limita les macrocuines a zona industrial

L'ajuntament de la capital catalana també regula els establiments de plats preparats i delimita el seu radi per distribuir productes
Freepik

L’Ajuntament de Barcelona prohibeix l’obertura de nous supermercats fantasma en tota la ciutat i limita la presència de macrocuines a les zones industrials “amb condicions molt restrictives”. La normativa també impacta en els establiments de plats preparats i fixa una sèrie de paràmetres per assegurar un creixement controlat d’aquests locals. Des del consistori constaten que el comerç electrònic, així com els lliuraments a domicili de compres, aliments i plats preparats, s’ha disparat en els últims dos anys i “suposen un moviment important de repartidors en l’entorn immediat”. Així mateix, destaquen els problemes d’olors i soroll que ocasionen en els barris i que han desencadenat tensions amb els veïns.

Dins del pla normatiu es regulen aquests tres tipus d’activitats que fins ara no estaven classificades. Amb la prohibició de noves dark stores en els barris, l’ajuntament tracta de blindar les zones urbanes. D’altra banda, les macrocuines o dark kitchens només es podran instal·lar en sòls industrials, en carrers de més de 25 metres d’amplitud i separats per un radi de 400 metres de distància respecte a altres establiments del mateix tipus. A més, no es podran implantar nous magatzems temporals de mercaderies no perilloses obertes al públic. Es refereix a espais amb taquilles, normalment d’ús turístic, on les persones solen dipositar equipatges, bosses, maletes o similars.

Respecte als establiments de plats preparats, els seus paràmetres estan regits en relació a la superfície del local, la densitat de les seves activitats i la ubicació. “Es limita el nombre de nous locals de plats preparats a un establiment dins d’un radi de 100 metres”, especifica l’ajuntament en la normativa. A més, “aquells de més de 100 metres quadrats no podran estar en carrers de menys de set metres d’ample ni superar els 300 metres quadrats”.

A aquestes mesures s’afegeix la regulació del servei a domicili. La normativa preveu que una sèrie d’establiments d’aquest tipus regularitzin l’activitat de lliurament a través d’una autorització. Aquesta norma també afecta a altres establiments de restauració en funció de la superfície i de la ubicació. Per exemple, restaurants que vulguin repartir a domicili de manera extraordinària durant la pandèmia hauran de sol·licitar aquest permís per als dos anys següents a partir de l’entrada en vigor del nou pla. A partir de l’aprovació del pla, s’obrirà un període d’exposició pública de dos mesos. Es tractarà d’un procés participatiu “per recollir les aportacions del veïnat, entitats i grups polítics” prèvia a l’aprovació definitiva del document.

El lliurament a domicili d’aquestes activitats es regularà mitjançant una autorització obligatòria

Aquest permís també suposa la creació d’espais d’espera per als repartidors i la mesura d’aquests llocs “serà proporcional a la superfície de l’establiment”. Les macrocuines reservaran deu metres quadrats per cada menjar o per cada 100 metres quadrats de superfície i els locals de més de 100 metres quadrats hauran de dedicar cinc metres quadrats per cada 100 metres quadrats d’establiment. En el cas dels restaurants, aquells menors a 150 metres quadrats situats en carrers de més de set metres quadrats d’ample i que estiguin dins d’espais verds o de prioritat per als vianants, hauran de reservar tres metres quadrats per cada 100 metres quadrats de local. Aquells de superfície superior a 150 metres quadrats hauran de reservar 5 metres quadrats per cada 100 metres quadrats. La resta d’establiments podran rebre l’autorització sense reservar un espai.