17 de agosto de 2022 | Actualizado 19:36

Barcelona i Tarragona es comprometen a reduir el 10% d’emissions portuàries el 2025

Els dos ports d'interès general s'adhereixen per primera vegada a la Cimera per la Qualitat de l'Aire de Catalunya
Els presidents de les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona, Damià Calvet i Josep Maria Cruset | Autoritat Portuària de Tarragona

Les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona s’han adherit aquest divendres a l’acord aconseguit en la Tercera Cimera per la Qualitat de l’Aire de Catalunya, pel qual es comprometen a dur a terme una sèrie d’accions per reduir l’emissió de gasos contaminants. Entre elles, els dos recintes catalans d’interès general hauran de reduir fins el 2025 almenys el 10% les seves emissions contaminants, és a dir, els òxids de nitrogen (NOx) i el material particulat (PM) producte de la seva activitat portuària, prenent com a referència l’any 2019.

Tots dos ports hauran de garantir que el 100% de l’energia elèctrica comprada prové de fonts renovables

Els acords aconseguits en aquesta cimera, que involucren a tots els municipis de més de 20.000 habitants, diputacions i agents socials i econòmics de Catalunya, s’incorporaran als principis rectors del nou Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire de l’Executiu català. En la reunió d’aquest divendres, han participat per primera vegada, a més de les administracions, diferents representants dels agents socials i econòmics, entre els quals es troben tots dos ports catalans.

Entre els compromisos adquirits, destaca també l’obligació de garantir que el 100% de l’energia elèctrica comprada provingui de fonts renovables i “impulsar l’electrificació de les instal·lacions”, així com de promoure entre les empreses portuàries i els usuaris del port els nous combustibles alternatius per a la mobilitat de mercaderies i passatge “basats en hidrogen, biocombustibles i combustibles sintètics”. A més, hauran d’incorporar en la seva normativa el criteri d’adquisició de nous vehicles que siguin 100% elèctrics, excepte en aquells casos en què no sigui possible “per necessitats del servei”.

FULLS DE RUTA PORTUARIS

L’Autoritat Portuària de Barcelona divideix el seu pla de descarbonització en tres vectors principals: “La mobilitat sostenible, l’economia circular i la transició energètica”. El primer se centra en l’augment de la quota ferroviària, que està impulsant amb la construcció dels accessos ferroviaris al port, així com del seu node ferroportuari. En el cas de la transició energètica, a més de l’impuls del gas natural liquat (GNL), va presentar recentment el seu projecte Nexigen, un pla integral d’electrificació que pretén tenir electrificats al 100% en 2030 els seus molls de ferris, creuers i portacontenidors. Amb aquest pla, el primer recinte català aspira a reduir el 22% de les seves emissions portuàries anuals. Les primeres connexions elèctriques estan previstes per a finals de 2023 i principis de 2024 en les dues terminals que seran escenari de projectes pilot, Best Hutchison Ports i Terminal Ferry Barcelona.

En el cas del port de Tarragona, la seva estratègia per aconseguir la reducció d’emissions es basa en el foment de la intermodalitat “per afavorir el transport ferroviari de mercaderies”. D’aquesta manera, situa al 2023 el desplegament dels seus principals projectes, com la terminal intermodal Puerto Centro o la millora i ampliació de la terminal intermodal de la Boella. D’altra banda, segons explica el president de l’autoritat portuària, Josep Maria Cruset, algunes de les actuacions que impulsarà el recinte són “la compra del 100% de l’energia de fonts renovables, l’ampliació de centrals pròpies d’energia solar, la reducció del consum elèctric dins del domini portuari i la renovació de la flota amb vehicles elèctrics”.