17 de agosto de 2022 | Actualizado 19:36

El port de Tarragona ultima la redacció de la segona fase a la seva terminal de Guadalajara

L'autoritat portuària està finalitzant la primera fase constructiva i preveu llançar la licitació de la segona a finals d'aquest any
Autoritat Portuària de Tarragona

L’Autoritat Portuària de Tarragona està ultimant la redacció del projecte constructiu per a la segona fase d’obres de la seva terminal intermodal de Guadalajara-Marchamalo. Els terminis que maneja el recinte català per a la seva licitació estan previstos per a finals d’any, moment en què iniciaran els treballs, amb una durada de 12 mesos. D’aquesta manera, la terminal, que actualment es troba en la recta final de la primera fase, es preveu que estigui llesta a finals de 2023, any en què coincideix la finalització dels principals projectes estratègics del port, així com l’arribada del Corredor Mediterrani a Tarragona.

La segona fase consistirà en la urbanització, formigonada, enllumenat i connexió amb la xarxa d’Adif

L’empresa encarregada de les obres, Vías y Construcciones (ACS), està acabant, 11 mesos després del seu inici, la primera fase de les obres, consistent en el moviment de terres. En aquesta etapa inicial, s’ha realitzat primerament el desbrossament de 157.000 metres quadrats de terreny i s’han executat les excavacions per a anivellar les diferents zones de l’esplanada, en les quals s’han mogut 166.000 metres cúbics de terres. En aquest lloc, se situarà la plataforma i les vies de càrrega i descàrrega de la futura terminal intermodal.

A més del moviment de terres, “s’ha col·locat un terraplè d’altura variable executat amb material tolerable, una esplanada de 75 cm de gruix amb sòls seleccionats i, una base de 25 cm de gruix per al futur paviment”, especifica l’autoritat portuària. En total, entre les diferents capes de sòls que s’han anat col·locant, es troben 25.000 metres cúbics de capa de forma, 85.000 de sòl seleccionat i 30.000 de tot. En l’actualitat, l’empresa constructora està acabant la compactació de les 12 hectàrees d’esplanada, on s’estan instal·lant 900 metres lineals de tancament perimetral, una plataforma amb mur de formigó i amb xarxa metàl·lica a la zona paral·lela a les vies d’Adif, així com la col·locació de 600 metres de col·lectors per a la recollida d’aigües.

SEGONA FASE EN MARXA
L’autoritat portuària assegura que ja es troba “en la fase final de la redacció del projecte per a la segona fase”. Aquesta actuació es licitarà a finals d’enguany, de manera simultània a la fi de la primera fase, “per evitar al màxim possible els temps morts entre fases constructives”. Aquesta segona fase consistirà en la urbanització de la terminal, la formigonada de l’esplanada, la instal·lació d’enllumenat i la realització de connexions ferroviàries amb els dos punts de la xarxa d’Adif, una amb direcció a Saragossa i l’altra direcció Madrid.

Aquest projecte ferroviari, inclòs en el pla portuari Horitzó 2023, és “una gran oportunitat de créixer en intermodalitat”, un dels principals objectius del port de Tarragona. Es tracta d’una terminal multipropòsit i multiclient situada al centre peninsular, que “permetrà la connexió amb els principals ports marítims de l’Estat”. D’aquesta manera, la seva connexió amb la terminal intermodal de la Boella, un altre projecte clau la modernització del qual és a càrrec de Combi Terminal Catalonia (CTC), “permetrà oferir la plataforma com a node de canvi d’ample quan es connecti amb l’ample UIC del corredor del Mediterrani”. Aquests desenvolupaments permetran al port català incrementar els tràfics ferroviaris amb el seu hinterland, que s’expandirà cap a Madrid i el conjunt del centre peninsular.