28 de junio de 2022 | Actualizado 12:26

L’Autoritat Catalana de la Competència critica la limitació de les dark stores a Barcelona

L'organisme afirma que les restriccions comportaran una concentració del mercat, que aprofundirà en l'increment de preus
Freepik

Les restriccions imposades per l’Ajuntament de Barcelona en el marc del pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a domicili són “molt greus i injustificades”, segons el parer de l’Autoritat Catalana de la Competència. Entre altres mesures, el pla aprovat al març prohibeix l’obertura de nous supermercats fantasma (dark stores) en l’àrea urbana i limita la presència de macrocuines (dark kitchens) a les zones industrials. Segons l’informe de regulació elaborat per l’organisme català, el full de ruta de l’ajuntament no hauria tingut en compte les restriccions a la competència generades per la pròpia norma, que es va aprovar “sense fonamentar-se en un estudi previ que valori els costos i beneficis de les mesures previstes”.

La Autoritat Catalana de la Competència critica “la falta de proporcionalitat, necessitat i eficàcia” d’aquesta regulació, perquè la prohibició de nous establiments dedicats exclusivament al repartiment de productes a domicili “discrimina entre competidors” i suposa “la introducció de barreres d’entrada i incentius a la concentració del mercat”. A més, l’anàlisi de l’organisme considera que en el pla municipal existeix “incertesa reguladora” en la categorització dels magatzems. Segons l’informe, aquest conjunt de restriccions disminuirien la pressió competitiva del mercat, la qual cosa podria comportar “un increment de preus o una disminució de la quantitat, varietat i qualitat de l’oferta, en detriment dels consumidors finals”.

El document va més enllà d’analitzar les implicacions del pla en la competència, en afirmar que inclou mesures “desvinculades” del seu propi objectiu, que és la reducció de la contaminació ambiental i acústica produïda per la proliferació de ‘riders’ a Barcelona. D’aquesta manera, malgrat les tensions amb els veïns que van motivar aquesta norma, “el pla no inclou cap mesura concreta dirigida a la millora de la qualitat ambiental i acaba incentivant el repartiment mitjançant vehicles més contaminants, sorollosos i voluminosos”. L’organisme català de la competència arriba a aquesta conclusió pel fet que només s’imposin restriccions als establiments que reparteixen mitjançant bicicletes i vehicles de mobilitat personal.

L’organisme troba a faltar mesures dirigides a la millora de la qualitat ambiental, el principal objectiu del pla

D’aquesta manera, insta el consistori de la capital catalana a reformular el pla aprovat partint d’un estudi basat en els “principis de bona regulació”, que ponderi adequadament els costos i beneficis produïts sobre la competència, per “aconseguir una regulació justificada, proporcional, transparent, eficaç i eficient”. De totes maneres, l’organisme “no nega que pugui ser oportú regular les externalitats negatives” que generi el repartiment a domicili, perquè reconeix els impactes que pot tenir aquesta activitat arran del seu increment en els últims dos anys.