1 de octubre de 2022 | Actualizado 16:39

El túnel de Costablanca es posa en marxa per a avançar en les obres del Corredor Mediterrani

El tram actua com a via de pas per a la circulació mentre s'executen les obres en la via existent entre Castellbisbal i Martorell
Adif

El gestor d’infraestructures ferroviàries (Adif) ha posat en servei el nou ramal ferroviari del túnel de Costablanca, entre Martorell i Castellbisbal (Barcelona), en el marc dels avanços del Corredor Mediterrani a Catalunya. El tram permetrà enllaçar, en ample estàndard, la infraestructura entre el nus de Castellbisbal i la frontera francesa amb els trajectes entre el nus de Vila-seca, Sant Vicenç de Calders i Martorell, en procés de construcció, així com amb altres actuacions en marxa en les comunitats autònomes per les quals discorre el corredor.

El ramal de Costablanca seguirà en servei en finalitzar les obres per a augmentar la capacitat de circulació de trens

Una vegada obtinguda l’autorització de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF) per a la seva posada en servei, els trens de viatgers i de mercaderies deixaran d’utilitzar temporalment el traçat existent entre Martorell i Castellbisbal per a circular pel nou ramal en via única. A partir d’ara, es procedirà a adequar les característiques de l’actual túnel de via doble de Castellbisbal per a adaptar-ho als paràmetres d’interoperabilitat, que permetran la circulació de trens en ample internacional. En el futur, el ramal de Costablanca seguirà en servei, permetent augmentar la capacitat de circulació de trens en un trajecte amb una elevada densitat de trànsit, tant de viatgers com de mercaderies.

“Adif, gràcies al gran esforç de planificació, execució i inversió que està desenvolupant d’acord amb els compromisos del ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha recuperat aquest traçat”, que va quedar fora de servei a principis dels anys 80, quan va entrar en operació el túnel de via doble de Castellbisbal, que discorre en paral·lel, segons ha anunciat el gestor públic. El nou ramal de Costablanca té una longitud de 1,8 quilòmetres, dels quals 810 metres són en túnel, en els quals s’ha dut a terme una rehabilitació estructural, recuperant voltes i frontispicis i implementant una nova contravolta, utilitzant per a això prop de 2.450 metres cúbics de formigó.

A més, s’ha rebaixat la rasant antiga per a adequar el traçat als gàlibs màxims dels estàndards europeus, disposant d’una secció lliure de 37,8 metres quadrats. L’actuació ha inclòs una excavació interna en el túnel de 9.375 metres cúbics entre terres i roques. Una vegada adequada l’estructura del túnel, es posarà en servei inicialment en ample ibèric per a, en una fase posterior, implementar l’ample mixt mitjançant tercer carril, ha corroborat Adif. Així mateix, s’han executat 1,8 quilòmetres de via, dels quals 1,4 quilòmetres són en placa i la resta sobre balast, i s’han instal·lat 1,8 quilòmetres de catenària, tant de tipus rígid com flexible.

En paral·lel, i amb la finalitat de reduir l’impacte acústic i ambiental generat pel pas de circulacions, s’han col·locat 867,4 metres quadrats de pantalles. A més, per a millorar la permeabilitat entre tots dos costats de les vies i l’estació de Castellbisbal, s’ha construït una passarel·la per als vianants de 30,2 metres de longitud i 2,6 metres d’ample, dotada d’escales i rampes per a afavorir la mobilitat dels vianants.