6 de diciembre de 2022 | Actualizado 16:14

Les estibadores de Tarragona comencen a aplicar les mesures per descongestionar el port

Les empreses han reforçat els equips d'estiba amb treballadors d'ETT i reassignant de moll a vaixell el personal eventual habilitat
Autoritat Portuària de Tarragona

Les empreses estibadores del port de Tarragona han començat a aplicar les mesures complementàries per augmentar la capacitat de l’estiba en un 30%, com van anunciar la setmana passada. Per fer-ho, ha assenyalat l’Autoritat Portuària de Tarragona, “contractaran els primers treballadors d’ETT (Empreses de Treball Temporal)”. Així mateix, s’han destinat a vaixells els treballadors eventuals habilitats que abans cobrien les tasques complementàries. L’autoritat portuària ha manifestat que les empreses “també han incorporat personal propi existent en tasques auxiliars no relacionades amb els vaixells”. D’aquesta manera, ha afegit, “s’han reforçat els equips d’estiba i s’ha optimitzat la seva composició i distribució per atendre l’alta demanda existent i descongestionar el port de Tarragona”.

400.000 tones

El port espera 400.000 tones d’importació de cereals per les males collites a Espanya i França

L’Autoritat Portuària de Tarragona sosté que les empreses “estan estudiant aplicar més mesures complementàries relacionades amb l’organització del treball i la formació per incorporar més mà d’obra en el termini més breu possible”. En aquest sentit, ha apuntat que el mes d’octubre “es presenta molt intens a les drassanes tarragonines, ja que s’esperen unes inusuals 400.000 tones de cereals d’importació addicionals per causa de les males collites d’Espanya i França”. Els molls “acumulen vaixells pendents de ser carregats i descarregats degut als baixos rendiments de les operatives portuàries d’aquests dos últims mesos”, ha reconegut l’autoritat portuària. En aquest context, ha recordat que va requerir a les empreses que activessin “els mecanismes necessaris per descongestionar el port i atendre degudament les càrregues i descàrregues de les naus atracades i les futures, a més d’altres tasques complementàries com ara el transport horitzontal i les entregues”.

El port tarragoní també ha celebrat la creació de noves vies de diàleg entre empreses i treballadors per desencallar la situació “derivada del canvi del marc legislatiu laboral de l’estiba, en tres eixos: liquidació del centre portuari d’ocupació, futur sistema d’organització de la feina i resoldre amb mesures urgents la congestió del port”, ha assenyalat. La institució portuària ha subratllat el tercer dels eixos, “ja que permet que, de manera paral·lela, empreses i treballadors implementin les mesures extraordinàries per descongestionar el port de Tarragona sense menyscabar les condicions de treball dels aproximadament 130 estibadors de Tarragona”. Aquestes mesures permetran “destensar la cadena logística d’agroalimentaris que en aquestes últimes setmanes han registrat problemes d’abastiment derivats dels baixos rendiments en les operatives portuàries, segons han explicat diverses associacions patronals del sector”. Així mateix, espera que els tres eixos de diàleg “facilitin l’adopció d’un acord en el termini de temps més breu”.