5 de febrero de 2023 | Actualizado 8:26

Cimalsa projecta una terminal intermodal de 55 milions d’euros a la Plana de Lleida

La infraestructura ocuparà un espai de 82,7 hectàrees, i, en la seva fase final, tindrà capacitat per moure més de 100.000 utis anuals
Ponents en la jornada celebrada a la Cambra de Comerç de Lleida | Cimalsa

El desenvolupament final de l’estació intermodal del hub logístic de Torreblanca-Quatre Pilans (Lleida) suposarà una inversió aproximada de 55 milions d’euros. La infraestructura projectada per Cimalsa ocuparà un espai de 82,7 hectàrees, i, per a la seva fase inicial, es preveuen dues vies de recepció i expedició i una via de càrrega i descàrrega. Segons ha explicat el responsable de hubs i terminals ferroviàries de Cimalsa, Simó Batlle, durant la seva intervenció en una jornada a la Cambra de Comerç de Lleida, aquest primer desenvolupament permetrà realitzar fins a mil expedicions anuals i moure 33.000 unitats de transport intermodal (utis) a l’any.

Per la seva banda, el president de Cimalsa, Enric Ticó, ha manifestat que es posaran en marxa de manera imminent la licitació de l’estudi informatiu, el d’impacte ambiental i el de mobilitat generada del futur hub multimodal de la Plana de Lleida. Pel que fa als terminis, les previsions apunten al fet que el pla director urbanístic d’activitat econòmica (PDUAE) de la Plana de Lleida s’aprovarà en el transcurs del primer trimestre de 2023, per la qual cosa, una vegada realitzada la seva aprovació definitiva, s’iniciarà el procés del projecte constructiu amb les pertinents expropiacions de terreny per al desenvolupament de la infraestructura.

La futura terminal intermodal recull ja en la seva fase inicial la creació de vies per a trens de 750 metres de longitud

El disseny de la futura terminal intermodal recull ja en la seva fase inicial la creació de vies per treballar amb trens de 750 metres de longitud i també la reserva de sòl per ampliar a 1.500 metres. El responsable de hubs i terminals ferroviàries de Cimalsa ha destacat que es tracta d’una terminal passant dissenyada per ser compatible amb la implementació de l’ample UIC. A més, ha incidit en el fet que l’estació ferroviària es desenvoluparà per fases. En l’última d’aquestes, es contemplen fins a cinc vies d’expedició i recepció i unes altres quatre de càrrega i descàrrega. Amb aquestes característiques, la capacitat final de la infraestructura augmentaria fins a les 2.500 expedicions anuals i 112.500 utis a l’any.

ANÀLISI DE MERCAT SOBRE LA IMPLANTACIÓ D’UN HUB AGROALIMENTARI A LLEIDA
L’empresa pública Cimalsa, que depèn de la conselleria de Territori de la Generalitat de Catalunya, rebrà també en els pròxims mesos els treballs adjudicats a l’empresa Mcrit per analitzar la implantació d’un hub agroalimentari a Lleida. Aquest anàlisi global entronca directament amb el paper de Cimalsa al hub multimodal de la Plana de Lleida.

L’empresa catalana de mobilitat es recolza en Mcrit per analitzar el mercat i els fluxos agroalimentaris a Lleida

De fet, com a part dels resultats de l’estudi realitzat per la consultora, s’estimen “indicacions respecte al desenvolupament de la nova terminal intermodal, en coherència als volums i tipologia de mercats detectats”, segons recull el plec de condicions tècniques del concurs adjudicat a Mcrit. En aquest sentit, s’identificaran els serveis ferroviaris als quals hauria de donar resposta la terminal en termes de producte, freqüències, orígens i destins. A més, es plantejaran també els serveis requerits pels potencials usuaris de la terminal: duana, vigilància, gran subministrament d’aigua o elèctric, espai d’emmagatzematge, etc.

També s’oferirà un “full de ruta de com aproximar la terminal al mercat” i es determinarà una proposta sobre el model de gestió de la infraestructura. Respecte d’aquest últim punt, el plec de condicions tècniques concreta que es definiran les “entitats públiques i privades que podrien o haurien d’estar involucrades en la seva promoció i gestió”, així com el model de “separació de la gestió de la infraestructura de prestacions de serveis” si es considera necessari.

TRN TARYET ASSESSORA A CIMALSA EN TERMINALS FERROVIÀRIES
L’aposta pel ferrocarril a Cimalsa es recolza tècnicament en la consultora de transports TRN Taryet. Concretament, aquesta entitat es va imposar a IDP Ingeniería i es va adjudicar fa aproximadament un mes el contracte d'”assistència tècnica continuada en el desenvolupament de terminals ferroviàries” que va activar l’empresa pública catalana de mobilitat. En virtut d’aquesta assistència tècnica d’una durada de dos anys, l’adjudicatari es compromet a donar resposta “a les consultes respecte a terminals ferroviàries que li traslladi Cimalsa” i a redactar “els treballs i estudis tècnics que aquesta li encarregui en relació amb les consultes referides”.