31 de marzo de 2023 | Actualizado 10:56

Clúster Digital de Catalunya impulsa un blockchain per gestionar els residus marítims

L'eina busca millorar la traçabilitat dels residus als ports per quantificar i demostrar el seu reciclatge
Planta de reciclatge de plàstics al port d'Anvers-Bruixes | Port of Antwerp Bruges

El Clúster Digital de Catalunya, que agrupa a empreses tecnològiques a la comunitat autònoma, ha finalitzat la primera fase per desenvolupar una eina que utilitza el blockchain en la gestió dels residus marítims als ports. Portwaste -com s’ha batejat la solució-, busca incrementar la traçabilitat dels residus durant el seu reciclatge, i ha estat desenvolupada per l’empresa de solucions digitals al medi marítim Navozyme, i per Blue Room Innovation, especialitzada en tecnologia blockchain. També disposa d’una subvenció del ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. L’objectiu dels seus promotors és que l’eina passi una primera fase pilot i es comercialitzi als ports espanyols el 2024.

Portwaste transforma els residus en actius digitals

Segons fonts del Clúster Digital, “Portwaste ha creat un algoritme que verifica la traçabilitat del recorregut dels residus des de la seva arribada a la planta de tractament del port i el seu tractament posterior, de manera que es podrà demostrar la quantitat de residus sotmesos a un procés de valorització energètica, i aquells que es reintrodueixen novament al mercat després del reciclatge”. Per fer-ho, l’eina “converteix els residus en actius digitals”, i els introdueix en una xarxa de blockchain, Circular Trust, on s’emmagatzemen diversos tipus de dades associades al lot de residus, “de manera que es podran monitorar els indicadors de sostenibilitat lligats a la cadena de gestió de residus portuaris”, han explicat.

Amb l’eina, els seus promotors busquen “disminuir els costos de transacció entre recicladors i la indústria manufacturera, per augmentar la rendibilitat de les operacions de matèria primera que provingui d’entorns circulars”, la qual cosa, al mateix temps, “promou” l’expansió de l’economia circular als entorns portuaris. L’agrupació d’empreses també considera que la seva eina contribuiria a reduir la càrrega administrativa de les operacions marítimes pel que fa a residus, gràcies a la informació aportada.