13 de julio de 2024 | Actualizado 16:57

Adif licita la redacció dels projectes constructius dels accessos sud a Barcelona

La licitació, que ascendeix a 12,2 milions d'euros, es publicarà en els pròxims dies després de rebre llum verda per Adif
Autoritat Portuària de Barcelona

La redacció dels projectes de construcció dels accessos sud al port de Barcelona, tant viaris com ferroviaris, contemplen una inversió de 12,2 milions d’euros. Segons ha confirmat el ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, aquest és l’import de la licitació impulsada a través d’Adif per a aquests treballs, que són susceptibles de rebre fons europeus del Mecanisme Connectar Europa (CEF).

La primera fase de la redacció del projecte té un termini estimat de dos anys i, la segona, d’un any més

La licitació s’ha aprovat avui en el consell d’administració del gestor d’infraestructures ferroviàries i es publicarà en els pròxims dies en la Plataforma de Contractació l’Estat. La primera fase de la redacció del projecte té un termini estimat de 24 mesos. La segona, que arrencarà una vegada conclosa la primera, concretarà en 12 mesos els informes, actuacions i detalls del projecte.

D’aquesta manera, “es dona un nou impuls a la configuració d’unes infraestructures essencials per a fomentar les connexions entre el Corredor Mediterrani, com a gran eix ferroviari, i un dels principals ports del país”, ha assenyalat el ministeri en un comunicat. La redacció dels projectes per al posterior desenvolupament dels accessos sud al recinte portuari català definirà “les obres a executar i el seu procés, partint de la base de les solucions plantejades en el projecte bàsic i garantint la compatibilitat amb altres actuacions ferroviàries i viàries previsibles en diferents escenaris futurs”. El ministeri ha recordat també que “els projectes de construcció, encomanats a Adif, inclouran detalls de l’eix ferroviari, així com de la infraestructura viària, mentre que les instal·lacions de l’anell ferroviari seran objecte d’altres projectes de construcció a desenvolupar per l’Autoritat Portuària de Barcelona”.

Els projectes definiran dos túnels artificials per a connectar amb el pròxim Can Tunis

Respecte a l’eix ferroviari, es definiran dos túnels artificials (falsos túnels) de 3,2 km. Segons han concretat des de Transports, “un d’ells, de 1,9 km i via doble, anirà des de la seva connexió amb la línia de L’Hospitalet-Can Tunis fins a la sortida a la superfície”. Per part seva, “el segon, de 1,3 km, connectarà amb l’estació de Can Tunis, incloent-hi la part descoberta entre pantalles”. Així mateix, es contempla la superestructura de les infraestructures ferroviàries, el desviament provisional de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i la seva posterior reposició, amb un traçat compatible amb una futura duplicació de línia.

En relació amb l’accés viari, s’inclou l’eix principal. També està inclosa la definició de l’enllaç de la Zona Franca – Pratenc, que permet la connexió entre la zona franca i el port de Barcelona. Tal com sosté el ministeri, “la solució que es defineixi serà compatible amb el Pla Director Urbanístic de la Terminal Logística Intermodal i permetrà la permeabilitat transversal entre les terminals situades a banda i banda de l’enllaç”. Les obres dels accessos impulsats pel ministeri discorren en paral·lel al desenvolupament del node ferroviari que el recinte català té projectat en la zona, i al qual hauran de donar servei. Així mateix, l’autoritat portuària també ha estat avançant en treballs accessoris per a la base en la qual se situarà la superestructura construïda per Adif.

Des del Govern espanyol es reconeix que “l’alta concentració de serveis al carrer núm. 6, que discorre paral·lela a l’antic llit del riu Llobregat, representa un dels principals condicionants a l’hora de definir una actuació conjunta en aquesta zona que no comprometi el desenvolupament posterior de les actuacions previstes”. En aquest sentit, concreta que les actuacions afectades són l’eix viari, l’enllaç Zona Franca – Pratenc, l’anell de l’eix ferroviari i les terminals.