13 de julio de 2024 | Actualizado 16:57

Bergé planteja diverses inversions per a ampliar terminis de concessions a Tarragona

El terminalista ha lligat muntants del voltant d'un milió d'euros a la prolongació per deu anys d'un magatzem i la seva campa de cotxes
La nau de Bergé en el moll d'Aragó de Tarragona | Bergé

El grup logístic Bergé ha posat en marxa diverses inversions en els últims mesos perquè l’Autoritat Portuària de Tarragona ampliï els terminis d’algunes de les seves concessions en el recinte català. En total, aspira a invertir més d’un milió d’euros en una campa de vehicles que gestiona entre els molls de Cantàbria i Galícia del port i en un tinglat situat en el moll d’Aragó. La concessió de la terminal de vehicles expira el pròxim 31 de desembre i l’autoritat portuària encara no ha donat una resposta pública a la sol·licitud de Bergé, mentre que en el cas del tinglat el termini es va esgotar a l’octubre i la primera sol·licitud va ser rebutjada, segons resen els documents publicats, encara que el terminalista hauria intentat millorar la seva proposta. En tots dos casos es persegueix una ampliació de les respectives concessions en deu anys.

L’operador preveu dividir el seu magatzem de gra en tres sitges diferents per a simultaniejar productes

En el cas del tinglat és el que s’emportaria un major import en els desenvolupaments que projecta implementar Bergé: un total de 642.670 euros. La companyia utilitza la nau, de 6.790 metres quadrats, per a l’emmagatzematge de gra alimentari, una de les principals mercaderies que circulen a través del recinte català. Actualment, està dividit en dos espais dedicats a “descarregar el gra” i “emmagatzemar-lo”, segons resa en el seu projecte constructiu, però l’objectiu de Bergé és dividir la infraestructura en tres parts diferenciades “per a generar tres sitges amb capacitat d’emmagatzemar tres productes diferents alhora”, una operació que, entenen, “millorarà la productivitat i la qualitat ambiental de les instal·lacions”. Així mateix, el terminalista pretén renovar les portes d’accés, millorar la instal·lació elèctrica i també els sistemes de prevenció d’incendis.

Amb això, Bergé argumenta que supera àmpliament el 20% del valor inicial de la concessió que la llei de Ports de l’Estat i Marina Mercant estableix per a optar a l’ampliació de la concessió. Segons els càlculs aportats per l’empresa, aquest percentatge equivaldria a 210.954,06 euros del total del valor inicial de la concessió del tinglat. A més, Bergé es predisposa a iniciar la primera fase dels treballs de manera immediata a mode de garantia per a prolongar la concessió de la seva explotació. El gra alimentari està arribant en grans quantitats a Tarragona en l’últim any amb motiu de la sequera a Espanya, i és un dels impulsors dels tràfics del port.

Quant a la campa de cotxes, sobre la concessió dels quals no hi ha constància pública que l’autoritat portuària s’hagi pronunciat encara, l’import a invertir és de 395.857,83 euros. Bergé projecta instal·lar una malla per a protegir els vehicles dels efectes de temporals, especialment de la calamarsa que pugui caure sobre ells. Els executors de l’obra han de fixar un entramat de cables transversals que suportaran la malla sobre els 24.160 metres quadrats de superfície de què disposa la campa, en una terminal del voltant de 200.000 metres quadrats. De nou, Bergé argumenta que la seva inversió supera el 20% del valor actualitzat de la terminal, que situa en 219.295,27 euros. Va presentar la seva primera sol·licitud a l’abril, per a una explotació que va començar a rodar en el seu objecte actual quan es van unificar dues concessions diferents a la fi de l’any 2017.