16 de junio de 2024 | Actualizado 9:59

La reordenació sud del port de Barcelona és pressuposada en més de dos mil milions d’euros

El port sotmet a informació pública l'estudi d'impacte ambiental que inclou, entre altres, els molls per a futures terminals
Imatge d'arxiu de la zona sud del port de Barcelona en 2019 | Autoritat Portuària de Barcelona

L’Autoritat Portuària de Barcelona ha iniciat el procés d’informació pública de l’estudi d’impacte ambiental per a tres avantprojectes que han de preparar els espais per a reconfigurar la zona sud del recinte. Es tracta d’actuacions plantejades a futur i que inclouen obres anunciades anteriorment i de gran importància, com és el cas de la construcció del moll que albergaria una futura terminal de contenidors i una altra multipropòsit, a més de la prolongació d’uns altres dels seus molls o el dragatge de totes les bosses d’aigua contingudes en aquesta zona de la instal·lació catalana. Els documents tècnics que ha elaborat l’enginyeria Sener per a l’autoritat portuària contemplen pressupostos totals d’aproximadament 2.061 milions d’euros per la suma dels tres avantprojectes. L’informe d’impacte ambiental segueix una via ordinària i estarà en informació pública durant 30 dies a partir d’aquest dimecres, quan ha sortit publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Els projectes es plantegen com la concreció de l’avançat al Pla Director 1997-2011

Tant en els documents com en l’estudi ambiental, l’Autoritat Portuària de Barcelona emmarca la realització de tots els treballs en el Pla Director que el recinte va elaborar per als anys 1997-2011, que va definir els límits actuals de la instal·lació, però va deixar línies obertes per a abordar la seva reordenació interior amb el pas dels anys i davant noves necessitats. Ara, l’administració portuària afirma en els seus documents que les seves actuacions “formen part de la concreció de les configuracions inicialment plantejades”, i venen a definir una morfologia definitiva per a l’espai sud, la infraestructura principal del qual actualment és la terminal BEST de Hutchison Ports.

Així mateix, les obres projectades venen a respondre a diverses necessitats lligades a l’operativa actual del port, especialment pel que fa als seus volums de tràfic. Per això, els punts d’arribada dels treballs són majorment ampliacions o aixecaments d’infraestructura: es planeja ampliar el moll Adossat cap a la zona sud per a acollir major activitat de passatge i càrrega rodada, i d’altra banda ampliar també, però cap al nord, el moll Prat, on se situa la terminal de Hutchison Ports. Enfront d’aquesta terminal es troba actualment el Dic Sud del recinte, però aquí el port aixecarà el batejat com a moll Catalunya, al costat de l’esplanada on es projecta, fora de l’àmbit d’aquests projectes, el trasllat de l’actual terminal de contenidors que opera APM Terminals més al nord de la instal·lació. Al fons d’aquest espai d’aigua que separa aquest nou moll i la terminal BEST, la Dàrsena Sud, també ha de construir-se un moll nou. Paral·lelament, es realitzarà un dragatge general de tota la zona d’aigua compresa entre aquestes instal·lacions per a permetre l’arribada de vaixells de major grandària.

Les obres també “permetran aconseguir els reptes i fites de descarbonització” del recinte, resa en els documents tècnics, i es realitzen d’acord amb alguns dels seus projectes ja en marxa en aquest sentit, com l’electrificació de molls. En aquesta reordenació portuària també es preveu un major allunyament dels tràfics de mercaderies respecte a la ciutat de Barcelona, situada al nord, i es reserva un paper a la connexió ferroviària amb les noves infraestructures. De fet, el futur node ferroviari del port està en desenvolupament en aquesta mateixa latitud del recinte, i també al sud se situaran els nous accessos viaris i ferroviaris que el ministeri de Transports impulsa en la instal·lació. Els projectes també contemplen “la creació d’un hub d’energia verda a l’àmbit sud del port per a la producció, emmagatzematge i distribució de combustibles i energia renovable”, encara que aquests plans transcendeixen de moment l’àmbit del qual hi ha sobre paper.

Acordió

ELS TRES AVANTPROJECTES SOTMESOS A ESTUDI AMBIENTAL PEL PORT DE BARCELONA

  • Dragatge dels tres espais d’aigua que ordenen la zona sud del recinte per a permetre l’accés a vaixells de gran grandària. Comprèn l’entrada d’aigua per la Bocana Sud, la Dàrsena compresa entre el Dic Sud i l’espai ocupat per la terminal BEST, i el canal d’aigua del Dic Est (on està el Moll Adossat).
  • Pressupost estimat: 106,19 milions d’euros

  • Construcció del Moll Catalunya, adossat al Dic Sud i enfrontat a la terminal BEST. Prolongació cap al nord del Moll Prat, on se situa la terminal de contenidors de Hutchison Ports. Desenvolupament ferroviari d’aquests molls.
  • Pressupost estimat: 1.824,13 milions d’euros

  • Prolongació del Moll Adossat cap al sud, per a generar més línia d’atracada i donar servei a ferries i vaixells de càrrega rodada i passatgers.
  • Pressupost estimat: 131,45 milions d’euros

Font: Autoritat Portuària de Barcelona

L’autoritat portuària especifica que la reordenació de la infraestructura es concep “per al curt, el mitjà i el llarg termini”, i agrupa les actuacions anteriorment esmentades en tres grans avantprojectes. És en el segon d’ells, dedicat a la construcció de molls a la Dàrsena Sud, al qual es dedica el major import d’inversió: 1.824,13 milions d’euros. Aquesta actuació dibuixa l’ampliació del moll que opera la terminal BEST, la d’una futura terminal multipropòsit i la d’una per a contenidors enfront de la de Hutchison Ports. Referent a això, l’informe d’impacte ambiental recull que l’actual APM Terminals Barcelona va moure tràfics entorn del milió de teus als anys 2018 i 2019, abans de la pandèmia, mentre que una futura terminal de contenidors (moll Catalunya) a la zona sud del recinte podria tenir una capacitat potencial de 3,3 milions l’any 2030. L’autoritat portuària projecta la mateixa capacitat per a la terminal de BEST. La direcció a Espanya d’APM va manifestar recentment que està disposada a concórrer a una eventual concessió per a la futura infraestructura.

El port utilitzarà el material dragat per al seu reaprofitament en els treballs de construcció

Els altres dos avantprojectes es dirigeixen als dragatges de les zones d’aigua en aquesta àrea del recinte, d’una banda, i per l’altre a la prolongació del moll Adossat, adossat al Dic Est i lloc on s’agrupen les terminals de creuers de Barcelona. Tots dos grups d’actuacions contemplen inversions que superen els 100 milions d’euros cadascuna. En paral·lel, el port també detalla un “Pla de farciments i dragatges” que es conjuga amb totes aquestes actuacions, i amb unes altres que estan en marxa o en tràmit sobre part de la infraestructura de la zona sud. La raó és la intenció del port d’utilitzar el material dragat en totes aquestes actuacions per al seu reaprofitament en els treballs de construcció.

Les diferents administracions del port de Barcelona fa anys que anticipen algunes de les actuacions recollides en aquests plans, encara que, de moment, no s’ha traslladat un calendari concret una vegada s’aprovin els estudis d’impacte ambiental. En relació a les noves terminals per a mercaderies en la zona sud, en el passat s’ha situat l’any 2030 com a horitzó. Al març, el recinte va licitar la mota marítima d’escullera que ha de situar-se al Dic Sud i habilitar així la futura construcció del moll Catalunya. El contracte està estimat en 94 milions d’euros.