23 de junio de 2024 | Actualizado 5:35

Cimalsa aconsegueix un milió d’euros del BEI per a avançar en les seves terminals estratègiques

Els actors implicats han mantingut una reunió per a estudiar el desenvolupament de quatre terminals ferroviàries intermodals a Catalunya
Reunió de treball conjunta entre Cimalsa, el Banc Europeu d'Inversions (BEI), el EPEC (European PPP Expertise Centre) i consultors especialitzats en terminals multimodals | Generalitat de Catalunya

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) finançarà amb un milió d’euros a la companyia pública catalana Cimalsa per a la posada en marxa de les seves terminals ferroviàries estratègiques a Catalunya. El contracte signat per tots dos durant la seva primera reunió de treball, juntament amb la European PPP Expertise Centre (EPEC) i consultors ferroviaris, preveu l'”estudi del desenvolupament, construcció i explotació de les quatre terminals ferroviàries”, detallen des de la Generalitat. En concret, les infraestructures ferroviàries a impulsar se situen a Vilamalla, Penedès, Torreblanca-Quatre Pilans i Terres de l’Ebre.

El president i conseller delegat de Cimalsa, Isaac Albert, ha afirmat que la “promoció de la multimodalitat i la descarbonització del transport de mercaderies” són una peça fonamental en el “desenvolupament i la competitivitat de l’activitat econòmica de Catalunya i de les seves empreses”. Així mateix, ha recordat que des de la companyia pública catalana treballen per a aconseguir una estratègia de terminals multimodals amb la “participació dels ports, gestionades per una empresa pública i amb la participació d’empreses privades”.

Segons indiquen fonts de la Generalitat, el pla estratègic per al desenvolupament de les quatre terminals ferroviàries és “una de les apostes més importants de Cimalsa per a la internacionalització de l’economia catalana i per a la descarbonització”. És per això que el projecte es durà a terme sota “criteris de sostenibilitat i competitivitat” i tindrà per objectiu de ser “una eina de diàleg i acords entre el sector públic i el sector privat”, conclouen des del Govern.