19 de julio de 2024 | Actualizado 16:39

Tarragona es converteix en el primer port espanyol amb certificació dual en seguretat

Aquesta doble certificació posiciona al recinte portuari català com un dels recintes més segurs i fiables del sistema portuari espanyol
Autoritat Portuària de Tarragona

L’Autoritat Portuària de Tarragona ha obtingut una doble certificació en seguretat de la informació, convertint-se així en l’únic port espanyol amb aquesta mena d’acreditació. Aquesta certificació dual ha estat atorgada al recinte català per haver implementat de forma anticipada la normativa ISO/IEC 27001:2022, que entrarà en vigor en 2025, i pel compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) en la seva categoria bàsica. A més de ser el primer port a complir amb aquesta nova normativa, aquest assoliment posiciona a la dàrsena catalana com “un dels més segurs i fiables” i com a “exemple per a altres organitzacions en la millora contínua de la seva seguretat de la informació”, detallen des de l’autoritat portuària.

Per a anticipar-se a la normativa i obtenir la doble certificació, la direcció de sistemes d’informació del port de Tarragona ha introduït modificacions en els controls de seguretat digital amb l’objectiu de millorar la protecció de la informació en totes les seves formes, incloent les còpies en format paper. Les empreses que ja disposen de certificació ISO/IEC 27001:2013 hauran d’ajustar-se a aquests canvis abans del 31 d’octubre de 2025 per a assegurar la continuïtat de les seves certificacions, tal com ha fet la dàrsena catalana de forma anticipada.

Així mateix, la institució portuària ha recordat que compta amb aquest sistema des de l’any 2015, quan va aconseguir obtenir la seva primera certificació del Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI). Des de llavors, l’autoritat portuària ha treballat per “la millora contínua i el desenvolupament de la seva ciberseguretat, abordant la gestió de la seguretat de la informació de manera holística i integral”, i complint “els estàndards de seguretat nacional i internacional”.