26 de septiembre de 2020 | Actualizado 7:56
D’esquerra a dreta: Fina Jarque i Carolina Guerrero | Cimalsa

Cimalsa modifica la seva estructura per a potenciar el seu creixement

Fina Jarque estarà a partir d’ara a càrrec de la divisió corporativa de l’empresa pública i Carolina Guerrero de la de negoci

L’empresa pública Cimalsa ha fet una reestructuració de la seva organització, segons el Pla Estratègic 2019-2025 que recentment ha aprovat. Aquesta modificació contempla la creació de dos noves divisions, la corporativa i la de negoci, que estaran gestionades respectivament per la fins ara directora financera de Cimalsa, Fina Jarque; i per l’enginyera de Camins, Canals i Ponts, Carolina Guerrero.

Concretament, Fina Jarque assumirà la direcció corporativa de la companyia, de la qual dependran els departaments d’administració, contabilitat, àrees de les persones i desenvolupament estratègic i multimodalitat. Per altra banda, Carolina Guerrero serà la directora de negoci, que engloba els departaments de desenvolupament de producte, gestió de centres logístics, truck centers i de centres de mobilitat, així com l’àrea de projectes i obra. Finalment, sota el president i conseller delegat de Cimalsa, Enric Ticó, s’adscriuran directament les àrees d’assessoria jurídica i de consultoria, a més de la direcció de les polítiques de qualitat, sostenibilitat, comunicació i relacions institucionals.

L’objectiu és “facilitar la consecució de les diferents línies de treball derivades del pla”, segons ha informat l’empresa pública de la Generalitat. D’aquesta forma, a través del pla Cimalsa busca “contribuir a la competitivitat de l’economia, potenciar una visió de Catalunya com a ròtula logística continental i millorar la gestió d’infraestructures i terminals de transport”, especialment les intermodals. D’aquesta forma, defensa que es millorarà el sistema de transport, la mobilitat i la gestió logística. Entre d’altres, en el pla estratègic es destaquen elements com la promoció dels truck centers, la gestió progressiva de les estacions d’autobusos de Catalunya i la participació en el sgrans projectes ferroviaris, més enllà de les plataformes intermodals de mercaderies.