28 de septiembre de 2022 | Actualizado 19:45
Comitè de Seguiment de la Marca de Qualitat | Port de Barcelona

El port de Barcelona reforça la seva marca de qualitat amb nous indicadors

L'empresa consignatària Cosco Shipping i la transitaria E2E són algunes de las darreres incorporacions a l'Efficiency Network

La marca de qualitat de l’Autoritat Portuària de Barcelona, Efficency Network, ha anunciat que incorporarà un nou model d’informe d’indicadors a partir del 2020, en el qual s’augmentarà el nombre d’indicadors analitzats. “Superem l’actual model d’auditories per comptar amb una eina més útil per a les empreses, tant a l’hora d’avaluar el seu funcionament individual com en el conjunt de la cadena logística”, ha explicat l’adjunt a la direcció general del port, Pedro Arellano. El nou informe va ser presentat en la darrera reunió del Comitè de Seguiment de la marca de qualitat, que s’ha celebrat aquest mes de novembre.

“Volem oferir a les empreses un anàlisi més acurat del grau de compliment global dels seus processos logístics, tant interns com externs”, ha assegurat la instal·lació portuària catalana. “L’objectiu és que el procediment evolucioni cap a un model més madur, basat en l’autoanàlisi i que, a més d’avaluar el progrés individual de cada empresa, posi l’èmfasi en la col·laboració entre les organitzacions”. Així mateix, l’autoritat portuària també ha expressat el seu desig de què es torni “una eina eficient i transversal per a la millora de les cadenes logístiques completes que passen pel port”.

“L’informe incorporarà l’avaluació de les bones pràctiques que formen part de l’Aecoc”
Pedro Arellano Adjunt a la direcció general del port de Barcelona

Per altra banda, també canviarà la presentació de la informació que reben les empreses certificades, de manera que sigui “més clara i entenedora”. El port ha explicat que amb la nova presentació busca “facilitar que els indicadors arribin a tots els àmbits de cada empresa, així com als operadors i clients, potenciant d’aquesta manera la millora de la cadena logística”. A més, Arellano ha manifestat que “el nou informe incorporarà també l’avaluació de les bones pràctiques que formen part de les recomanacions de l’Associació de Fabricants i Distribuïdors (Aecoc) per a la logística, fruit de la col·laboració entre l’associació i la marca de qualitat”. D’aquesta forma, les empreses que acompleixin amb els estàndards de qualitat rebran en els seus certificats aquesta referència.

Per tal d’implementar la nova eina, els responsables de l’Efficiency Network han programat quatres sessions de formació el proper any. La primera tindrà lloc el proper mes de gener, tindrà una durada de tres hores i, segons ha assegurat el port, “seran imprescindibles per obtenir la renovació de la certificació Efficiency Network”.

PLA DE RECLAMACIONS PER ALS SERVEIS A LES NAVILIERES
L’Efficiency Network també ha informat que activarà a principis del 2020 el Pla de Reclamació per als serveis a les navilieres. Avui en dia hi ha vuit organitzacions certificades Efficiency Network en l’àmbit dels servis als vaixells, que inclouen a cinc consignataris, dos empreses de retirada de residus i a la Capitania Marítima de Barcelona. “Amb la recent incorporació de l’empresa consignatària Cosco Shipping, i de la transitària E2E, la marca de qualitat del port compta actualment amb 95 organitzacions certificades com Efficency Network”, ha assegurat Arellano.