20 de abril de 2021 | Actualizado 19:15

El port de Barcelona crea una tarifa plana d’estada de contenidors d’importació

L'objectiu és reduir l'impacte en les empreses de la normativa en vigor per a contenir la pandèmia i que els impedeix retirar la càrrega de les terminals
Autoritat Portuaria de Barcelona

L’Autoritat Portuària de Barcelona prossegueix amb la seva política per a reduir l’impacte econòmic del coronavirus. “Sensible als sobrecostos que l’estat d’alarma genera als importadors, el Port ha aprovat una tarifa plana que redueix de forma significativa els costos d’estada dels contenidors d’importació”. Amb aquesta mesura,es persegueix disminuir “els costos extraordinaris que tenen els importadors a causa de l’estat d’alarma”.

Des del dia 31 de març de 2020 i fins al pròxim 13 d’abril, “els contenidors d’importació que es trobin en les terminals de contenidors de l’enclavament pagaran una tarifa plana de dos euros per teu i dia durant la seva estada en les terminals”, ha concretat l’autoritat portuària. A més, “s’ha de respectar l’actual exempció de pagament durant els primers cinc dies per a les mercaderies que es descarreguin o s’hagin descarregat en les terminals BEST i APM Terminals Barcelona”, ha recordat. Durant el període en què estigui vigent aquesta tarifa extraordinària d’emmagatzematge, el temps d’estada dels contenidors també quedarà en suspens i no es computarà per al càlcul de costos d’estada una vegada finalitzin les mesures extraordinàries adoptades pel Govern de l’Estat.

65%

Estalvia el 65% del cost per a un contenidor descarregat el 21 de març i que no pugui sortir fins al 20 d’abril

Aquesta tarifa plana és de “aplicació exclusivament per al tràfic de contenidors plens d’importació que es trobin en les terminals BEST i APM Terminals Barcelona”. Per això, “la resta de tràfics diferents als d’importació i/o amb entrada per qualsevol altra terminal no es veuran afectats” per aquesta reducció de preu. “Per a tots aquells supòsits que queden fora del període comprès entre el 31 de març de 2020 i el 13 d’abril de 2020, així com per als contenidors que ja es trobessin en les terminals des d’abans del passat 14 de març de 2020, es mantindran les tarifes en vigor fins avui”, ha assenyalat l’autoritat portuària.

L’autoritat portuària ha explicat que “la decisió d’aprovar aquesta tarifa plana respon a la situació originada després de l’entrada en vigor del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials per a reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el Covid-19”. Aquest reial decret implica, en la pràctica, la paralització de totes aquelles activitats que no suposin un servei essencial.

“La situació d’absoluta excepcionalitat que estem vivint necessita d’actuacions de gran importància per a evitar, en la mesura del possible, els importants sobrecostos que l’actual estat d’alarma genera a una economia i en unes empreses ja afectades per la crisi i per la paralització obligatòria d’aquestes activitats no essencials”, ha explicat l’Autoritat Portuària de Barcelona. “L’obligat tancament de les empreses comporta conseqüències respecte a la mercaderia d’importació que arriba per via marítima a través de les terminals de contenidors del port de Barcelona, ja que aquesta mercaderia es veu obligada a quedar emmagatzemada a les terminals per imperatiu legal, impossibilitant la seva retirada per part dels importadors”.