26 de septiembre de 2021 | Actualizado 8:20
BRANDED CONTENT

Vols crear o fer créixer la teva empresa?

Vols crear o fer créixer la teva empresa?

Els Centres Locals de Serveis a les Empreses, impulsats per la Diputació de Barcelona, estan al teu costat per assessorar-te i formar-te

Necessites assessorament per crear o fer créixer la teva empresa? Et cal formació en l’àmbit empresarial? Coneix els serveis que ofereixen els Centres Locals de Serveis a les Empreses de la província de Barcelona. Estan al teu costat per assessorar-te i formar-te.

Els Centres Locals de Serveis a les Empreses de la Diputació de Barcelona (CLSE), que compten amb més de 600 professionals, són els departaments ubicats als ajuntaments o a d’altres ens locals que treballen amb l’objectiu de desenvolupar el teixit empresarial del seu territori. Fonamentalment, contribueixen a la creació, consolidació i creixement de noves empreses i a millorar la competitivitat d’empreses ja existents. La seva activitat se centra en acompanyar les persones emprenedores i les empreses en els processos de gestació, creació, posada en marxa i consolidació de les seves iniciatives empresarials mitjançant diferents serveis: suport en tràmits, formació empresarial, atenció a la persona emprenedora, assistència tècnica, plans d’innovació, reempresa, entre d’altres.

“Reempresa” és un programa de compravenda de pimes per facilitar la cessió de negocis existents a persones emprenedores | SHUTTERSTOCK

Mostra del bon servei que ofereixen els CLSE és que l’any 2020 van contribuir a la creació de 2.142 empreses arreu de la província que, en conjunt, van generar 2.800 nous llocs de treball. Els CLSE van atendre 51.142 persones emprenedores i van assistir i assessorar 46.797 empreses. Respecte les dades de l’any 2019, s’observa un descens del 31% de persones emprenedores ateses, però, tanmateix, s’ha incrementat en un 31% el nombre d’empreses que es van apropar al seu CLSE durant l’any de pandèmia.

L’any 2020, els Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), que reben el suport de la Diputació de Barcelona, van ajudar a crear 2.142 empreses i 2.800 llocs de treball

Entre els principals serveis que ofereixen els CLSE hi ha els cursos de formació empresarial: al 2020 en van organitzar 2.065, amb 17.636 participants i 9.360 hores impartides. Altres serveis a destacar són: la realització de 1.707 accions de foment de la cultura emprenedora; la prestació de 104.570 serveis d’informació a persones emprenedores; l’atenció de 63.171 consultes de persones emprenedores; el suport per a l’elaboració de 2.967 plans d’empresa; la prestació de 6.262 serveis de tramitació de subvencions o de constitucions d’empreses; l’acompanyament a 7.629 projectes empresarials, tant de creació com de consolidació empresarial; i l’oferta de 1.647 espais d’allotjament empresarial.

Els CLSE contribueixen a la creació, consolidació i creixement de noves empreses del territori i d’empreses ja existents, per millorar-ne la seva competitivitat

De les empreses creades amb pla d’empresa als CLSE, per sectors, destaquen les dedicades al comerç (229), que representen un 24% del total; les empreses de serveis a les empreses (168), amb un volum del 18%; les dedicades a serveis personals (160), amb un 17%; les empreses de serveis a la restauració (129), amb un 14%; i les d’altres serveis (120), que representen un 13%.

Un 24% de les empreses creades el 2020 amb un pla d’empresa assessorat pels CLSE pertanyen al sector del comerç | SHUTTERSTOCK

Un dels serveis amb més volum de prestacions és el d’atenció a les persones emprenedores i a les empreses ja existents. Concretament, el 2020 els CLSE de la província de Barcelona van atendre 51.188 persones emprenedores, el 53% de les quals han estat dones i el 47% homes.

Més informació a www.diba.cat/empresa

Aquest servei de la Diputació de Barcelona respon a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 8: “Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

Centro de preferencias de privacidad

Anuncios

Estadísticas

Google Analytics