17 de julio de 2024 | Actualizado 13:02

La Cambra de Contractistes constata l’augment d’obra pública per les municipals

L'organització empresarial ha lamentat "la falta d'execució pressupostària d'inversions reals de l'Administració General de l'Estat" en 2018
Adequació viària en el port de Tarragona | Sorigué

La licitació d’obres a Catalunya ha augmentat l’1% en 2018 respecte a l’any anterior, amb un total de 1.671,2 milions d’euros. Aquest lleuger creixement es deu a l’impuls de l’administració local, que ha incrementat el volum el 4% i suposa el 64% del total licitat, en vistes de les eleccions municipals del 2019. Per aquest motiu, la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) preveu que aquest impuls no tingui continuïtat una vegada acabin els comicis.

Davant aquesta situació, la Cambra de Contractistes ha expressat en un comunicat la necessitat que les infraestructures es planifiquin a mitjà i llarg termini en funció de la demanda, independentment dels períodes electorals. També ha recordat que aquests projectes haurien de ser prèviament avaluats “segons criteris de cost benefici que assegurin la seva rendibilitat econòmica, social i ambiental”.

Aquestes xifres es troben per sota de la mitjana històrica, que segons la CCOC se situa en uns 3.750 milions anuals a preus constants. Per això, ha afirmat que aquest baix volum de licitació “agreuja el dèficit crònic” d’inversió en infraestructura que existeix a Catalunya, ja que “la licitació d’avui és la producció i inversió del demà”.

El baix volum de licitació “agreuja el dèficit crònic” d’inversió en infraestructura que existeix a Catalunya

D’altra banda, la Generalitat de Catalunya ha disminuït la seva licitació el 14% amb un total de 356 milions d’euros, mentre que l’Administració General de l’Estat l’ha augmentat el 16% amb 253 milions d’euros. Aquesta última entitat inclou ingressos d’explotació propis com Aena-Enaire, Adif, Autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona, Renfe o Correus.

L’organització empresarial també ha lamentat “la falta d’execució pressupostària d’inversions reals de l’Administració General de l’Estat i el seu sector públic”. En el primer semestre de 2018, segons publica la Intervenció General de l’Estat, s’han invertit 319 milions d’euros, el 24,3% dels 1.312 milions d’euros de crèdit o inversió inicial regionalizable consignats en els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018. La Cambra de Contractistes ha recordat que l’execució es va situar en els anys 2015, 2016 i 2017 en el 70%, 56% i 81%, respectivament. “La inversió de l’Administració General de l’Estat a Catalunya és fonamental, perquè les infraestructures de la seva competència són totes estratègiques per al desenvolupament”, ha manifestat la patronal de constructores.

Per part seva, la licitació de serveis d’interès per a les empreses constructores i els seus grups ha augmentat aquest últim any un 551% respecte a 2017. En total, s’han aconseguit els 2.912 milions d’euros, un increment que la CCOC ha qualificat de “molt substancial”. La causa que explica aquest creixement és també l’activitat iniciada per administracions locals.