28 de mayo de 2024 | Actualizado 18:49

El transbordament i les importacions lideren el tràfic del port de Barcelona al gener

El transport de contenidors creix el 6,7% durant el mes de gener, mentre que el tràfic total cau el 7% per l'evolució desfavorable dels líquids i els sòlids a granel

El port de Barcelona ha registrat durant el mes de gener un creixement del 6,7% en el tràfic de contenidors respecte al mateix període del 2018, amb un total de 287.777 teus. Concretament, el segment que ha experimentar un augment més gran ha estat el dels transbordaments, que ha avançat a un ritme del 17,7%; i les importacions, que ha augmentat el 11,5%. A més, entre els països més dinàmics en els seus intercanvis amb l’autoritat portuària es troben la Xina, amb un augment del 3,7%; els Estats Units i Tailàndia, que han crescut el 38%; i Malàisia, amb un creixement del 17%.

Per altra banda, el tràfic total del port durant el primer mes de l’any ha estat de 5,2 milions de tones, fet que suposa un descens del 7%. Els sectors que han experimentant una evolució més negativa han estat el dels líquido a granel, amb una baixada del 23%; i el dels sòlids a granel, amb un descens del 17%. “En el primer cas el gas natural i la gasolina van ser els tràfics més afectats per la caiguda, mentre que destaca l’excel·lent comportament dels productes químics i els biocombustibles”, ha explicat l’autoritat portuària. Concretamente, els productes químics han augmentat el 21,7% i els biocombustibles el 118%.

A més, el transport marítim de curta distància s’ha mantingut estable al gener, amb unes 30.000 unitats de transport intermodal. En el cas de les autopistes del mar s’ha produït un increment del 2,2% amb prop de 12.000 utis canalitzades. “Aquest resultat equival a una xifra idèntica de camions desviats de les carreteres al mode marítim”, ha informat el port.

Finalment, durant el primer mes de l’any el port de Barcelona ha rebut un total de 154.840 passatgers, el que suposa un increment del 3%. Aquesta xifra inclou els usuaris de ferris, que han crescut el 6% amb 62.905 persones; i de creuers, que ha augmentat l’1,2% amb un total de 91.935 persones.