26 de enero de 2021 | Actualizado 7:32
D'esquerra a dreta: Santiago Garcia-Milà i Carla Salvadó | Autoritat Portuària de Barcelona

El port de Barcelona es reestructura per a afrontar els canvis del mercat

L'autoritat portuària crearà una nova àrea d'Innovació i Estratègia de Negoci, així com la subdirecció general de Comercial i Màrqueting

L’Autoritat Portuària de Barcelona crearà una nova àrea d’Innovació i Estratègia de Negoci, així com convertirà en subdirecció general de Comercial i Màrqueting la seva actual subdirecció general d’Estratègia i Comercial. “Aquesta reorganització respon a la necessitat d’adaptar l’estructura organitzativa del port als ràpids canvis que es produeixen al seu entorn per a respondre millor a reptes com la transformació dels models de negoci logístic-portuaris, les revolucions energètica i digital o disrupcions com la Covid-19”, ha explicat.

La nova àrea d’Innovació i Estratègia de Negoci, en doble dependència de la presidència i de la direcció general, s’encarregarà de coordinar la implementació del pla estratègic 2021-2025 des d’una perspectiva transversal. “La planificació és un procés continu i el desplegament del nou pla estratègic requereix d’una dedicació constant, amb revisions freqüents per a adaptar-lo a les noves realitats”, ha explicat el port català. En concret, l’actual subdirector general d’Estratègia i Comercial del port, Santiago Garcia-Milà, serà qui el lideri.

Quant a la subdirecció general de Comercial i Màrqueting, la directiva de màrqueting i creuers del port fins a 2016, Carla Salvadó, serà l’encarregada de dirigir-la. Així mateix, s’ocuparà de responsabilitats relacionades amb la promoció dels serveis del port en el hinterland i foreland, el servei d’atenció als clients, la gestió de la marca de qualitat Efficiency Network i les tasques relacionades amb la recerca i l’anàlisi del mercat. D’aquesta manera, tots dos directius impulsaran en els pròxims tres mesos aquesta reestructuració, amb la finalitat de realitzar la transició tant amb els clients com amb el personal de la subdirecció.

LICITACIÓ DEL CONCURS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA D’OBRES
D’altra banda, el consell d’administració del port també ha aprovat la licitació d’un concurs per a establir un acord marc en els serveis d’assistència tècnica per a la direcció d’obres del port, direcció facultativa en obres d’edificació, control de qualitat, assistència geotècnica, control de la instrumentació i assistència a la direcció de projecte per un període de dos anys prorrogables. El valor estimat per als quatre anys de l’acord marc és de 9,4 milions d’euros.