19 de enero de 2021 | Actualizado 12:52
Acte de presentació de l’estudi sobre el treball logístic en l’àrea metropolitana de Barcelona | Consorci de la Zona Franca de Barcelona

L’informàtic especialitzat en logística lidera la llista de perfils de difícil cobertura

Existeixen 12 perfils logístics d’alta demanda, dels quals la meitat són de difícil cobertura, a la zona metropolitana de Barcelona

El perfil d’informàtic especialitzat en logística es configura com a un dels més demandats per les empreses de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). Tot i això, els centres formatius no programen aquest ensenyment per manca de demanda. En el darrer estudi elaborat per Fundació BCN Formació Professional i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, es conclou que la titulació habilita els professionals per desenvolupar aplicacions multiplataforma, però la seva presumpta falta d’atractiu ha provocat la cancel·lació d’aquests estudis en un centre per la manca d’alumnes, de forma que, en l’actualitat, només dos l’ofereixen a la regió metropolitana.

“Hem iniciat una línia de treball amb empreses significatives del sector per fer un diagnòstic una mica més detallat”, ha assenyalat el responsable de l’Observatori de la FP de la Fundació BCN Formació Professional, Àngel Tarriño. Tot i això, aquest no és l’únic perfil demandat, ja que l’informe ha llistat un total de dotze, dels quals la meitat són de difícil cobertura. També és el cas de la formació en automatització i robòtica industrial, una altra amb una demanda superior al número de titulats.

“Les noves tecnologies marcaran un canvi en els perfils més sol·licitats en el món laboral”
Pere Navarro Delegat de l’Estat en la Zona Franc de Barcelona

“Vivim un moment de transformació social en el qual canvia la nostra forma de produir, consumir i relacionar-se, amb un pes especial de les noves tecnologies, que també marcaran un canvi en els perfils més sol·licitats en el món laboral”, ha comentat el delegat especial de l’Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro. De fet, altres treballs com el d’administratiu financer logístic i la logística de vendes ecommerce encara disposen d’una resposta curricular “no adequada” en l’actualitat, motiu pel qual es fa notar la manca de professionals. Mentre tant, les carències també són visible entre els transportistes de mercaderies per carretera; els comercials de transport i logística; i els gestors d’operativa logística.

En relació a això, l’estudi apunta que la manca d’una visió integral del sector es deu a la seva complexitat i a què la formació professional no agrupa sota una mateixa família l’oferta formativa vinculada a la logística. En aquest sentit, es relaciona principalment amb àmbits del comerç i el marketing, així com l’administració i gestió, tot i que també destaquen altres branques com les del transport i manteniment de vehicles o la de la informàtica i comunicacions. “La logística, d’entrada, no desperta un gran interès per part de la gent jove per voler cursar estudis”, ha reconegut Navarro.

Davant d’aquesta situació, des de l’Administració Pública han començat a aplicar mesures correctives com treballar per visibilitat la formació professional vinculada, adequar-la a la realitat i potenciar l’aprenentatge empíric, per exemple, mitjançant la FP dual. Així mateix, les 50 empreses participants en l’estudi han posat de relleu altres demandes pendents com les habilitats tecnològiques del personal o els idiomes, particularment l’anglès.

PANORÀMICA DEL SECTOR LOGÍSTIC A BARCELONA
El sector logístic en la RMB ocupa en l’actualitat unes 127.300 persones, el 5,57% del total, xifra que representa el 74,10% dels llocs de treball que genera el sector en Catalunya. En aquest sentit, les activitats que donen treball a més persones són el transport terrestre i les activitats complementàries per al transport de passatgers o mercaderies. Pel que fa a les empreses, en el primer trimestre del 2020 un total de 7.119 es van dedicar en aquest àmbit, el 4,56% del total, que representa el 67,57% del total del sector en Catalunya. En aquest àmbit, destaquen les companyies de transport terrestre i, molt per darrera, les de emmagatzematge i activitats afins al transport.

Així mateix, es caracteritza per ser un sector masculinitzat en el qual el 80% dels treballadors són homes i la meitat dels professionals no disposen d’estudis especialitzat en la branca. En relació a això, el número de matriculats en cicles formatius de logística en la zona metropolitana de Barcelona va ser de quasi 14.000 en el curs 2018-2019, amb paritat entre els alumnes de grau mitjà i superior. No obstant això, la inserció laboral d’aquests darrers és més alta, segons l’informe, “perquè més de la meitat dels titulats de grau mitjà continuen estudiant”. En concret, destaquen els matriculats en administració i finances, gestió administrativa, activitats comercials i comerç internacional. Tot i aquestes dades, la desocupació del sector logístic en la regió es va aproximar a les 9.900persones el març d’aquest any, el 3,56% del total de desocupació de la zona.