16 de mayo de 2021 | Actualizado 11:01

L’alimentació supera a l’automoció en el rànking exportador de Catalunya

La pandèmia provoca un descens de les exportacions catalanes en línia amb els mercats del seu entorn geogràfic
Pexels

Les exportacions catalanes han assolit el 2020 un volum de 66.265,4 milions d’euros, amb una caiguda interanual del 10,3%. Després de nou anys consecutius de rècord, la pandèmia ha propiciat un retrocés de les xifres a un nivell similar al del 2016. No obstant això, Catalunya segueix liderant les exportacions de l’Estat en concentrar el 25,4% del total. Tot i això, es donen disparitats entre sectors: mentre l’alimentació i els productes farmacèutics han tancat a l’alça, la resta ha acabat l’exercici en negatiu. Això ha provocat que alimentació i begudes s’hagin posicionat com el segon sector exportador, per davant dels vehicles, mentre que el sector químic es manté al capdavant de la llista.

“Les vendes catalanes a l’estranger s’estan recuperant més ràpid, en comparació amb la crisis financera del 2008”, han destacat des de la Generalitat. “De fet, en els mesos de novembre i desembre, ja han experimentat una tendència positiva, amb creixements del 5,5% i del 6,5%, respectivament. “Cal destacar que la caiguda de les exportacions a Espanya i a la zona euro han seguit una tònica similar, amb un descens del 10% i del 9,1%, respectivament. Aquestes xifres situen Catalunya, així mateix, en un descens similar al d’Itàlia i Alemanya, i inferior al de França i el Regne Unit.

El darrer estudi fet per l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (Acció) també revela que les exportacions catalanes d’alt nivell tecnològic han crescut el 3,4% en el període i han batut el seu rècord per cinquè any consecutiu, gràcies als resultats obtinguts del sector farmacèutic. Tot i la pandèmia, el segment ha facturat més de 9.038 milions d’euros, una xifra que representa el 14,4% en les exportacions catalanes industrials, el seu pes més alt des del 2007. “El sector exterior s’està convertint de nou en el motor de la recuperació econòmica de l’economia catalana”, han assegurat des de la Generalitat.

CREIXEN LES EXPORTACIONS A LA XINA
A l’hora d’analitzar la destinació de les mercaderies, la Unió Europea s’ha mantingut com a principal destinació, amb el 59,5% del total, excloent les vendes al Regne Unit. Tot i això, en termes interanuals, les vendes s’han reduït el 9,5%, amb un comportament similar a les exportacions dirigides a la resta d’Europa, Amèrica del Nord o l’Orient Mitjà. En l’àmbit europeu, ha afectat particularment la caiguda en el segment de vehicles, combustibles i plàstics. Per contra, les vendes han augmentat a Oceania i Àsia. En concret, les exportacions de carn de porc han propulsat les xifres a Àsia.

A l’hora d’analitzar-ho per països, quatre estats europeus sumen més del 40% de les exportacions catalanes, mentre que la Xina s’ha posicionat com el sèptim soci comercial després de superar els Estats Units i els Països Baixos, de forma que es posiciona com a l’únic país del top 10 en tancar a l’alça. Per altra banda, en analitzar-ho per províncies, Barcelona ha dominat les vendes a l’exterior amb el 76,5% del total, seguit per Tarragona (11,5), Girona (8,8%) i Lleida (3,2%). No obstant això, mentre les exportacions han caigut amb força a Barcelona i Tarragona, han crescut lleugerament a Girona i Lleida.

DESCENS EN EL NÚMERO D’EMPRESES EXPORTADORES REGULARS
Pel que fa a les empreses exportadores regulars, el seu descens és molt menor al volum d’exportació, amb una reducció del 2,9% fins a les 16.811 companyies, una xifra similar a les 16.926 empreses registrades el 2016. “La crisi ha afectat més al volum exportador que al número de empreses exportadores, fet que indica que les exportacions es puguin recuperar ràpidament amb la reactivació del mercat internacional”, han valorat des de l’Administració Pública. La major part de la caiguda s’ha produït entre les pimes, especialment en el tram entre els 50.000 i 500.000 euros d’exportacions, amb 186 companyies menys. Així mateix, el declivi es concentra a Barcelona i Tarragona, mentre que a Lleida es mantenen les xifres i a Tarragona fins i tot s’incrementen.

En relació amb això, les companyies que exporten més de cinc milions d’euros concentren el 9% de les empreses regulars, però expliquen el 88,1% del volum exportador. En aquest segment, la caiguda es concentra en el tram d’entre els 5 i 50 milions, amb 75 empreses menors. No obstant això, a l’hora d’analitzar el volum, les que facturen més de 250 milions d’euros han estat les més afectades, amb una caiguda de les vendes de 4.286,5 milions. Aquest tram és, de fet, el que explica en major mesura el descens de les exportacions el 2020, ja que és responsable del 60,4% de la baixada. Cal destacar que a Catalunya es concentra el 30,5% de les empreses exportadores totals, la xifra ha augmentat el 1,1% en comparació al 2019, fins a les 48.980.