26 de mayo de 2022 | Actualizado 0:01
D’esquerra a dreta: Isabel Pardo (Adif) i Josep Maria Cruset (Port de Tarragona) | Adif

El port de Tarragona i Adif formalitzen la creació d’un centre de gestió ferroportuari

Les dues entitats han signat el protocol que els permetrà congestionar l’operativa de trens en l’enclavament català

Adif i l’Autoritat Portuària de Tarragona han signat el protocol que permetrà la creació d’un equip conjunt per planificar i gestionar el tràfic de mercaderies en el complex ferroportuari. Es tracta del primer protocol d’aquestes característiques a l’Estat i comportarà la creació del Centre de Gestió Ferroportuària de Tarragona. Segons el protocol, es requereix l’organització coordinada en àmbits com els horaris de transport o la connexió amb el port i les diferents terminals. “D’aquesta forma, es vol donar coherència amb els plans de transport de les empreses ferroviàries, tenint en compte les necessitats dels explotadors de les instal·lacions de servei i els recursos disponibles per a la prestació dels diferents serveis”, han detallat des de l’administrador ferroviari i l’autoritat portuària.

Entre les funcions del centre, captarà informació periòdica sobre les previsions de tràfic i condicions d’operació del complex, així com actuarà com a interlocutor davant d’Adif per tractar les sol·licituds d’adjudicació de capacitat. A més, establirà, en coordinació amb els diferents actors, la planificació dels horaris de trens i maniobres. “El programa definirà el procés operatiu, així com les prioritats de treball, segons les normes ferroviàries aprovades per l’autoritat portuària, marcant les normes per al desenvolupament del servei i indicant les alternatives en cas d’alteracions”, han detallat.

Per altra banda, entre altres, s’encarregarà de l’anàlisi i tractament de les disfuncions que pugui presentar-se en l’execució dels programes de transport. “A més, aquest centre assumeix altres funcions relatives a la gestió operativa dels tràfics; assessorament, observatori, control i seguiment de tràfics; i assessorament per a la millora i ampliació de noves infraestructures”, han explicat Adif i el port de Tarragona. En aquest sentit, es preveu la constitució d’una comissió de seguiment.

D’aquesta forma, el centre crearà un marc de relació “estable i transparent” entre els actors que intervenen en les operacions ferroportuàries de Tarragona i establirà un canal de comunicació operatiu únic amb els diferents subsistemes. Entre d’altres, també inclou optimitzar la infraestructura ferroviària i l’eficiència dels recursos amb els quals es presten els serveis. D’aquest forma, es disposarà d’un observatori del tràfic ferroviari en el port de Tarragona que faciliti informació fiable i proposi, si s’escau, plans alternatius de transport que permetin minimitzar les afectacions als usuaris.