30 de noviembre de 2021 | Actualizado 7:22

Barcelona constata una reducció d’emissions amb la prova pilot de la straddle carrier de GNL

La transformació d'un equip portuari ha permès una reducció de l'11% en comparació amb una unitat propulsada amb gasoil
La maquinària portuària d'APM Terminals ha estat transformada per al seu ús amb gas natural liquat | Autoritat Portuària de Barcelona

La prova pilot per testar la viabilitat del gas natural com a combustible en maquinària portuària, coordinat per l’Autoritat Portuària de Barcelona, ha conclòs amb els resultats esperats. La transformació d’una straddle carrier d’APM Terminals Barcelona, de dièsel a gas natural, ha demostrat una reducció en el consum de combustible de l’11%, la qual cosa suposa una reducció de costos i emissions. Aquest resultat “pot ser un estímul econòmic per a la transformació o compra de noves màquines que funcionin amb gas natural”, afirmen des de l’autoritat portuària.

El projecte, dut a terme de manera conjunta entre el port, APM Terminals, Applus Idiada, HAM i Naturgy, es va iniciar el 2016 i ha comptat amb un pressupost d’1,2 milions d’euros. S’inclou dins del projecte CORE LNGas hive, coordinat per Enagás, que té un pressupost global de 33,3 milions d’euros i està cofinançat al 50% per la Unió Europea.

La maquinària per al transport de contenidors, que pertany a APM Terminals i ha estat transformada per la multinacional del sector de l’enginyeria Applus Idiada, “proporciona les prestacions necessàries” per al seu funcionament, segons indiquen els resultats de la prova pilot. Per realitzar el pas de dièsel a gas natural, s’ha modificat la cambra de combustió, s’han instal·lat els injectors de gas, el col·lector d’admissió, el turbocompressor i el catalitzador MOC per al tractament d’emissions de CH4 i CO.

L’autoritat portuària assegura que el sistema “és 100% compatible amb l’ús de gasos renovables”, per la qual cosa el GNL podria substituir-se per BioGNL, un combustible pràcticament neutre d’emissions de CO2. No obstant això, no serveix per disminuir els òxids de nitrogen, per la qual cosa les proves conclouen que seria necessari instal·lar altres catalitzadors a la maquinària.

Naturgy s’ha encarregat de l’estudi logístic per al subministrament de GNL, “un punt crític del projecte”

L’energètica Naturgy va dur a terme l’estudi de logística de subministrament de GNL, tant a nivell tècnic com econòmic. Es tracta d’“un punt crític del projecte”, perquè el subministrament a una maquinària de tal envergadura es dificulta per la seva impossibilitat d’utilitzar les vies urbanes. Per solucionar-ho, l’opció més viable ha estat l’ús d’una estació mòbil desenvolupada per HAM.

“El port de Barcelona aposta per la introducció de combustibles nets, com l’hidrogen, el biometà o l’amoníac”, manifesta l’autoritat portuària, tant per a vaixells com per a maquinària de la terminal o el transport terrestre. En aquest sentit, participa en l’actualitat amb diversos projectes europeus d’I+D+I, en sintonia amb l’Organització Marítima Mundial (IMO).