28 de mayo de 2024 | Actualizado 19:54
Representants de la Generalitat de Catalunya, del port de Barcelona i de l’Institut Cerdà durant la presentació de l’eina | M.V.

La Generalitat presenta una aplicació per al cànon de combustible dels transportistes

Tot i que el seu ús no és vinculant, els operadors del port de Barcelona podran utilitzar aquest instrument en les seves relacions mercantils

La Generalitat de Catalunya ha explicat en el port de Barcelona el funcionament d’una nova eina per calcular el cànon de combustible, desenvolupada per l’Institut Cerdà. Aquesta és fruit d’un dels acords assolits a les reunions mantingudes aquests darrers mesos entre la Generalitat, l’Autoritat Portuària de Barcelona i diferents associacions de transportistes. L’instrument ofereix als operadors logístics, a les empreses i als professionals del transport per carretera informació fiable sobre l’evolució dels preus dels carburants per facilitar el càlcul del preu real del transport terrestre dels contenidors.

No obstant això, el seu ús no serà obligatori, motiu pel qual associacions de transportistes com ara Ametraci han qüestionant l’impacte real que tindrà. Davant d’aquesta situació, la presidenta del port de Barcelona, Mercè Conesa, ha assenyalat que l’eina “no és vinculant”, sinó que es tracta “d’un exercici de transparència en base a dades que ja són obertes i autoritzades per la competència per a què cadascú en les seves relacions contractuals pugui decidir si l’utilitza”. Per la seva part, el director general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Pere Padrosa, ha afirmat que “l’administració hi és per posar eines que donin transparència a l’abast dels operadors” i que les relacions que tinguin les diferents parts de la cadena logística han de tractar-se a nivell privat.

FUNCIONAMENT DE L’EINA
En una primera fase, aquest instrument s’ha basat en sis benzineres ubicades en el port de Barcelona i la seva àrea d’influència. Padrosa ha explicat que l’objectiu és “tenir una eina homogènia que pugui donar aquesta transparència, que sigui fàcil de veure i homologable des del punt de vista de la metodologia”. Representants de l’Institut Cerdà han explicat que qui vulgui fer la consulta haurà d’omplir un formulari online i seleccionar el trimestre de realització del servei, la tipologia de vehicle i de combustible. Una vegada les dades siguin enviades, es calcularan els cànons i l’usuari rebrà un missatge amb els resultats. Aquest s’actualitza actualment un cop al dia, però es preveu millorar la seva freqüència en un futur.