13 de abril de 2024 | Actualizado 21:44

Primers passos per a certificar l’estat dels contenidors buits en el port de Barcelona

Sintraport ha informat que el dipòsit de contenidors Barcelona Depot ha començat amb aquestes proves, que han d'estendre's per la resta del port
Martainer

El dipòsit de contenidors Barcelona Container Depot (Martainer), un dels quals més volums mou en el port de Barcelona, acaba d’iniciar el procediment de certificació dels contenidors, segons l’associació de transportistes del port de Barcelona Sintraport. Aquest és el primer pas de l’autoritat portuària cap a la implantació de l’informe d’idoneïtat de contenidors buits, que s’estendrà en els pròxims mesos als altres cinc dipòsits del port. “Ha de produir-se de manera gradual, ja que cadascun d’ells es troba en fases diferents de digitalització”, ha assenyalat Sintraport.

L’associació ha mostrat en un comunicat la seva satisfacció després d’aquestes actuacions, perquè és un dels punts que reclamava durant les mobilitzacions del passat mes de març. Els transportistes del port català havien denunciat en reiterades ocasions “el perjudici que suposava el lliurament de contenidors que no reunien les condicions necessàries per al transport de la càrrega assignada, amb el corresponent problema de devolució o el rebuig en destinació”.

Els transportistes del port de Barcelona han reconegut que aquestes mesures milloraran el servei

Diferents organitzacions de transport portuari es van reunir ahir amb l’Autoritat Portuària de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per a compartir els avanços que s’han realitzat en aquest sentit, després de les negociacions mantingudes amb els diferents organismes implicats. En aquest sentit, Sintraport ha informat que “el procediment permet eximir al transportista de la responsabilitat en l’estat del contenidor i assegura la millora en els nivells de qualitat del servei prestat per el port”.

No obstant això, l’associació de transportistes ha recordat que queda pendent actuar sobre les tres terminals del port, en les quals s’està avançant actualment per a la implementació del certificat. “Donada la limitació que afecta a les terminals, s’està treballant perquè les navilieres assumeixin el compromís d’incloure l’informe en l’origen de l’ordre de transport Portic”, ha explicat. Sintraport ha reconegut que aquest procediment permetrà millorar els temps de realització dels serveis i els seus costos.