28 de enero de 2021 | Actualizado 18:01
Emili Sanz | Ateia-Oltra

Emili Sanz encapçala l’única candidatura a Ateia Barcelona

L’associació de transitaris de Barcelona celebra el proper dia 19 de novembre la seva assemblea electoral amb l’actual president com a únic candidat

Els transitaris d’Ateia-Oltra Barcelona celebraran una assemblea general extraordinària de caràcter electoral el pròxim 19 de novembre. A aquest respecte, el president de l’associació, Emili Sanz, ha presentat l’única candidatura a la presidència. Sanz va prendre possessió del càrrec el gener del 2016, després de ser triat a les eleccions del 2015, de manera que va substituir en el càrrec a Lluís Mellado. Abans de ser president, Sanz va formar part del comitè executiu de l’associació durant deu anys, sis dels quals va ocupar el càrrec de vicepresident.

Pel que fa a la possibilitat de tornar-se a presentar com a candidat, Emili Sanz va comentar el darrer mes d’abril que “tot el que tingui a veure amb els transitaris” li apassionava, sense revelar si es postularia. No obstant això, va remarcar que si una altra persona amb coneixement del sector es presentava al càrrec, li prestaria “tot el seu suport”.

Per la seva part, per a l’elecció de les vocalies del comitè executiu, tots els candidats s’han presentat per renovar excepte Jorge Rodríguez, de l’empresa Altius, que no figura entre els vocals actuals. Concretament, la resta de postulats són Pablo Auger (International Forwarding), Luis Cleminson (DCS Asta Logistik), Lydia Díaz (Liberty Cargo), Hans Freixas (Aduanas Pujol Rubió), Albert Ginjaume (Aduanas Ginjaume), Salvador Martín (Transcoma Global Logistics) i José Salvat (Salvat Logística).

Ateia-Oltra és una organització sense ànim de lucre constituida l’abril del 1977 i reconeguda en Espanya per la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre el 1987. Des de fa més de 40 anys, les empreses transitàries, operadors logístics i representants duaners de la provincia de Barcelona s’han organitzat a través d’ella per representar el sector, així com per defendre i fomentar els interessos professionals dels seus membres associats.