26 de julio de 2021 | Actualizado 12:54

FGC redueix en dos terços les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle el 2019

L’operador ferroviari català preveu substituir les locomotores destinades a mercaderies i operades amb gasoil per unitats duals
FGC

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunay (FGC) ha reduït el 72% de les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEI) en el darrer exercici. Han baixat des de les 60.600 tones de CO2 equivalent a l’atmosfera el 2018 a les 17.100 tones el 2019. Aquest resultats es justifiquen, segons ha explicat l’operador ferroviari, per “la compra a l’àmbit corporatiu d’energia elèctrica d’origen renovable i certificada des d’agost del 2018”. En l’actualitat, tota l’energia elèctrica subministrada a FGC és d’origen verd. Concretament, l’operador ferroviari ha especificat que, en el present exercici, el 25% procedirà de plantes solars, amb l’objectiu d’augmentar aquest percentatge al 100% el 2021.

“Un cop assolida aquesta reducció d’emissions d’energia elèctrica, la segona fase se centrarà en la mitigació de l’impacte del consum de combustibles fòssils en la transició cap a un consum intensiu de fonts d’energia renovable”, ha assegurat l’operador ferroviari català. Per això, FGC preveu la substitució de maquinària de treball per altres de zero emissions; les calderes de gas per altres de fonts renovables; la flota de vehicles convencionals per elèctrics; i reduirà l’ús de gasoil de les locomotores de mercaderies amb l’entrada en servei de locomotores duals.

FGC es proposa assolir la neutralitat d’emissions abans del 2030

“L’agenda estratègica va ser un primer pas i ens va mostrar la radiografia de la situació, però segons anem implementant mesures es va revisant l’agenda”, ha comentat el president de FGC, Ricard Font. Així mateix, Font ha recordat l’objectiu de l’entrada pública d’assolir la neutralitat en emissions de carbó abans del 2030 Finalment, altres iniciatives mediambientalment sostenibles que FGC ha liderat en el darrer any han estat l’ambientalització gradual dels vehicles corporatius; la millora de l’eficiència dels equips de climatització dels edificis i dependències, que ha comportat una disminució del 30% de les emissions en termes interanuals; i l’increment en l’ús de calderes d’energies renovables com la biomassa i la geotèrmica.