26 de septiembre de 2020 | Actualizado 7:56

BEST aconsegueix la seva major ràtio de moviments per escala pels pics d’activitat a Barcelona

La terminal semiautomàtica ha aconseguit 8.500 moviments a la setmana després de l'arribada de vaixells oceànics més grans i la realització de menys escales
BEST

La terminal semiautomàtica del port de Barcelona Hutchison Ports BEST ha experimentat el seu major nombre de moviments per escala durant tres setmanes consecutives. “Es dóna la paradoxa que, a pesar que tant el volum com les escales que arriben han disminuït, hem augmentat considerablement el ràtio de moviment per escala”, han explicat des de la terminal. Aquests resultats es justifiquen, principalment, per l’arribada del megabuque MSC Sixin i la posterior atracada recurrent de vaixells similars de l’aliança 2M (Maersk i MSC). Aquestes embarcacions cobreixen la ruta entre Orient i Europa i agrupen els moviments que amb anterioritat es realitzaven entre diferents serveis.

Entre 35 i 45 moviments per hora

La mitjana de rendiment de les grues de BEST entre maig i juny es va situar entre els 35 i 45 moviments per hora

Entre maig i juny, la terminal ha començat amb gairebé 8.000 moviments, fins a aconseguir els gairebé 8.500 poques setmanes després. “Aquest canvi de la demanda, amb grans pics de concentració de càrrega, en grans vaixells oceànics i menys escales, impacta directament en la forma en la qual les terminals han de plantejar la seva oferta de servei”, ha especificat BEST. “La manera de poder plantejar una proposta de valor per a les línies marítimes amb aquesta mena d’escales és oferir una productivitat per escala que excedeixi amb escreix l’eficiència mitjana en les terminals de contenidors”. La majoria de l’equipament utilitzat no utilitza combustibles fòssils i aplica tecnologia de regeneració d’energia.

El rendiment per grua s’ha situat entre els 35 i 45 moviments per hora i, en casos puntuals, s’ha arribat a treballar amb fins a set grues i mitjanes de més de cinc grues operant constantment durant cada escala. La mitjana en les terminals europees se situa, segons BEST, per sota dels 25 moviments per hora i grua. “Tot això permet completar aquestes operacions en un parell de dies, generant avantatges competitius a les línies marítimes que operen en BEST”, ha conclòs. En reduir en diversos dies l’estada en port, es disminueixen els costos portuaris i operatius dels armadors, a més de guanyar un temps que li permet a les navilieres reduir la velocitat de navegació per a arribar al pròxim destí, amb el conseqüent estalvi de combustible que comporta.